/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Notified Body verplicht of niet?

Er is nog altijd veel verwarring wanneer je een Notified Body (NoBo) in moet schakelen. Notified Bodies kunnen bepaalde producten keuren zoals speelgoed, machines, medische hulpmiddelen, drukapparatuur, elektronica, etc. Ze keuren in het kader van CE-markering en dat is iets anders dan de inmiddels alom bekende Arbokeuringen.

 

Als een NoBo ingeschakeld is dan herkent u dit aan vier cijfers achter het CE logo. Wie die NoBo is kunt u terugvinden in de NANDO database van de Europese Commissie. Type in de zoekmachine bijvoorbeeld: ‘NANDO EC 2275’ dan is de kans groot dat u direct bij die NoBo uitkomt.

 

Als fabrikant hoeft u overigens lang niet altijd een NoBo in te schakelen, dat mag vaak ook zelf doen of u schakelt een testhuis in. In onderstaande tabel geven we een overzicht van de eisen per Richtlijn. Zo moet bij de EMC Richtlijn wel getest worden op basis van normen. Dat mag u vaak zelf doen maar kan ook gedaan worden door een NoBo of testhuis. Punt in de praktijk is dat de klant vaak niet beschikt over specifieke meetinstrumenten.

 

Bij bepaalde Richtlijnen zoals ATEX moet een product van een bepaalde categorie wel door een NoBo getest worden. En, let er ook op dat bepaalde Richtlijnen ook de nodige uitzonderingen kennen waardoor testen niet nodig is. Zo kennen we bij de EMC Richtlijn Art. 2d:

 

d) uitrusting die vanwege de inherente aard van haar fysische eigenschappen:

i) geen elektromagnetische emissies kan produceren of niet kan bijdragen tot de productie van elektromagnetische emissies van een niveau dat hoger ligt dan het niveau waarop radio- en telecommunicatieapparatuur en andere uitrusting overeenkomstig hun bestemming kunnen functioneren, en

 

ii) zonder onaanvaardbare verslechtering functioneert in aanwezigheid van elektromagnetische storingen die normaal gesproken het gevolg zijn van het gebruik overeenkomstig haar bestemming.

 

In gewone mensentaal staat hier zoiets als: ‘als de elektromagnetische golven die uw product veroorzaakt radio- en telecomapparatuur niet verstoren en uw product blijft functioneren als het blootgesteld wordt aan elektromagnetische golven (van andere apparaten) dan hoeft het niet getest te worden’.

 

 

Komt u er niet uit stuur dan even een mail. Meld daarin om wat voor product het gaat foto en of u fabrikant, importeur of samensteller van inkoopdelen bent. Dan kijken wij wel even of het getest moet worden ja of nee. En zo ja, wat dan een geschikte partij is die dat voor u kan doen.

 

 

Richard Winter

 

 Attached files:

plaatje-nobo.png