/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

CE verklaring meeleveren of niet?

De CE Conformiteitsverklaring (of Verklaring van Overeenstemming) moet worden vertaald in de taal of talen vereist door de EU Lidstaat waar het product in de handel wordt gebracht of op de markt wordt aangeboden. Deze hoeft echter niet voor elk product meegeleverd te worden, maar wel in bewaring gedurende 10 jaar.

 

 

Het is in de praktijk gebruikelijk om een Verklaring van Overeenstemming mee te sturen met een product en volgens sommige adviseurs zou dat wettelijk verplicht zijn maar als we de letterlijke tekst van de Richtlijnen erbij pakken dan is dat lang niet altijd verplicht.

 

 

Valt uw product onder de Machinerichtlijn, de Gastoestellenrichtlijn, ATEX, Richtlijn pleziervaartuigen of onder de Liftenrichtlijn dan bent u wel verplicht de verklaring mee te leveren. In de overige Richtlijnen staat deze verplichting niet, wel een bewaartermijn van 10 jaar vanaf het moment dat u uw product voor het laatst in de markt zet, en dat u de verklaring moet kunnen laten zien aan een ambtenaar van handhaving (van de Rijksoverheid), maar verder niets.

 

 

Philip Warneke