/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Taal van de gebruiksaanwijzing

Een veel gestelde vraag is nog altijd de taal van de gebruiksaanwijzing. Wanneer moet dit in de taal van het land waar u het product verkoopt en wanneer hoeft dat niet? Welnu, het antwoord is eenvoudig want de meeste Richtlijnen zeggen hier helemaal niets over. Kijk maar in de EMC, de RED, de Laagspanningsrichtlijn, etc. daar vindt u niets over de taal. Dit wordt, zo begrijpen we uit navraag bij de EC, overgelaten aan ‘de lidstaten’. Dit houdt in dat u per land even ‘de overheid’ moet bellen. En verkoopt u uw product in meerdere landen dan belt u ze allemaal even. Nog even afgezien wie je dan moet hebben am apparat zijn we ietwat sceptisch wat zoiets uiteindelijk op gaat leveren. Normen stellen soms wel eisen aan de taal maar normen zijn niet verplicht en hebben dus geen rechtskracht en in dit verband heeft u daar dus niets aan.

 

Wat je wel in vrijwel iedere Richtlijn leest is iets in de trant van: ‘moet begrijpelijk zijn voor de gebruiker’. Hier kan je alle kanten mee op maar biedt bij nader inzien toch wel aanknopingspunten voor het vaststellen wanneer een gebruiksaanwijzing wel en wanneer niet in de landstaal moet. Immers, op basis van de complexiteit van uw product, de mate van risico van uw product of de kans op onjuist gebruik, etc. zal een gebruiksaanwijzing in ‘de landstaal’ noodzakelijk zijn om het correcte en veilige gebruik te bewerkstelligen.

 

 

Inhoud van de gebruiksaanwijzing?

 

Ander punt is de inhoud van de gebruiksaanwijzing. Ook dit vindt u in de Richtlijn(en) die op uw product van toepassing zijn. Wat daarbij opvalt, is dat de eisen enorm verschillen per Richtlijn. Met stip op nummer 1 staat de Machinerichtlijn met een waslijst aan eisen, kijk je echter in de EMC Richtlijn dan vindt de verantwoordelijke commissie 2 volzinnen blijkbaar meer dan voldoende. In de CE-Tool worden de eisen aan de gebruiksaanwijzing gepresenteerd zoals vastgelegd in de op uw product van toepassing zijnde Richtlijnen. Zijn dat er meerdere dan vindt u in dat overzicht de eisen per Richtlijnen en kunt u ook duidelijk de verschillen zien. Grote voordeel is dat u relatief vrij bent in de invulling van de meegeleverde gebruiksaanwijzing, zodra het maar duidelijk is voor uw klant en er voldoende informatie in te vinden is voor het juiste gebruik en wat uw clientèle vooral niet moet doen, etc.

 

Kort samengevat kunt u het beste eerste de wettelijke eisen omtrent de gebruiksaanwijzing opzoeken in de Richtlijnen. Ook kunt u deze eisen veel eenvoudiger uit de CE Tool halen. U weet dan wat wettelijk verplicht is. Stel aansluitend vast wie uw lezers zijn van de gebruiksaanwijzing en leg vast hoe u met de taaleis omgaat. Het is wel aan te raden om dit alles even op schrift te stellen. Als u in de toekomst dan te maken krijgt met de autoriteiten dan toont u dat bewuste schrijven en als u als vertrekpunt de eisen uit de Richtlijn(en) neemt en voorts uw invulling daaraan geeft dan zal dat allemaal wel loslopen.

 

 

Richard Winter