/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

CE praktisch oppakken binnen uw organisatie

Veel bedrijven weten inmiddels dat ze CE-markering moet volgen voor hun machines, installaties of andere producten. Vaak is ook wel enige kennis aanwezig van CE en/of technische details, maar om praktisch een duidelijk stappenplan te volgen is meestal lastiger, zeker met de oneindige stroom van informatie omtrent dit onderwerp op internet. Om snel en resultaatgericht invulling te geven aan CE bieden wij de optie aan om in twee ochtenden gezamenlijk bij u aan de slag te gaan. Hierbij krijgt u de kennis over CE, de verschillende richtlijnen met bepaling van het wettelijk kader, het stappenplan om aan CE te voldoen en de globale uitwerking van die stappen. Daarna kunt u zelf concreet verder. Het doel is om in twee ochtenden u de benodigde kennis over CE-markering aan te reiken met een afbakening van eisen die gevolgd moeten worden en een concreet stappenplan voor onder andere de risicoanalyse, technisch constructie dossier, gebruiksaanwijzing en typeplaatje. Daarmee krijgt u handvaten om daarna zelf met de CE verder te kunnen en alle stappen te kunnen doorlopen.

 

Tijdens de eerste sessie zullen we uitleg geven over de werking van CE-markering, onder andere: de verdeling van verantwoordelijkheden (fabrikant, importeur, gebruiker, etc.), het CE-traject (stappenplan), de verschillende richtlijnen en normen en we zullen bepalen welke CE-richtlijnen van toepassing zijn bij u.

 

In de tweede sessie gaan we aan de hand van de van toepassing zijnde richtlijnen gezamenlijk het stappenplan doorlopen. Waar nodig hebben we daarvoor templates opgesteld, zoals voor de risicoanalyse, typeplaatje en conformiteitsverklaring. We kunnen uiteraard niet alles in detail uitwerken in twee sessies, maar we behandelen wel alles zodat u daarna zelf verder zou kunnen. Zeker voor machines kunnen we zorgen dat u een goede praktische stap maakt. Als het complexer wordt met drukapparatuur en/of ATEX is er meer om te behandelen, maar zullen we ook het stappenplan zo ver mogelijk doorspreken zodat u in ieder geval weet wat u daarna kunt doen.

 

Wij bieden ook een in-company cursus CE-markering aan van een dag. Hierbij wordt het kennisniveau van CE verhoogd door in één dag alle zaken rondom CE met het stappenplan te bespreken. Hierna kunt u zelf bepalen hoe u dit verder gaat uitvoeren. Aan de andere kant bieden wij ook begeleiding waarbij we over meerdere dagdelen de verschillende stappen gezamenlijk met de klant doorlopen. Door samen aan de slag te gaan, kunnen wij onze kennis delen en dit direct resultaatgericht inzetten, wat vaak leidt tot blijvende verbeteringen. De aanpak met twee ochtenden is eigenlijk een mix hiervan, we dragen kennis over, doorlopen al het stappenplan en bieden daarmee handvaten om praktisch verder te kunnen. Twee ochtenden is uiteraard te kort om alles uit te werken, maar u heeft daarna wel een afgebakend traject en zou dat zelf kunnen invullen. Uiteindelijk helpen wij onze klanten altijd aan de hand van hun specifieke vragen en/of problemen. Hierbij is elke vorm mogelijk van uitvoering, begeleiding, advies, kennisoverdracht, etc. De praktische aanpak met twee ochtenden blijkt echter in de praktijk voor een groot deel van onze klanten een goede manier om te definiëren wat CE is, wat er gedaan moet gaan worden en hoe dat concreet ingevuld kan worden. Met een afgebakend CE-traject, de benodigde kennis, handvaten en templates kunnen ze daarna verder om CE op orde te krijgen.

 

De praktische sessies kosten € 650,- ex btw per bijeenkomst van 4 uur. We komen dan bij u op het bedrijf.

 

Erik van der Hoeven