/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Webshop met praktische documenten

We hebben een webshop geopend met daarin diverse documenten die het voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen sterk vereenvoudigen en op praktische wijze hanteerbaar maken. Wilt u bijvoorbeeld een Arbo managementsysteem opzetten in het kader van ISO 45001 dan zult u zich door de norm heen moeten worstelen en volg je diverse cursussen maar vaak weet men daarna nog steeds niet hoe je het in de praktijk op moet zetten. Een praktische XLS waarin de eisen overzichtelijk worden gepresenteerd geeft dan overzicht en controle. Tevens kunt u per item de status vaststellen. Zodat u weet wat er nog gedaan moet worden. Met een dergelijk document bent u zelf ook meer in control en niet aan de grillen van de consultant overgeleverd.

 

Het zelfde geldt voor het opstellen van een EVD, het zogenaamde Explosieveiligheidsdocument, ook daarvoor hebben we een model document in de webshop opgenomen. Uiteraard zijn de documenten bewerkbaar en in WORD of XLS geschreven. Wat hebben we nog meer:

 

ISO 45001 / XLS Arbomanagementsysteem

Basis Explosieveiligheidsdocument / EVD / WORD

Bewerkbare Technische dossiers / WORD en XLS

Risicoanalyses in XLS

Inspectielijsten in WORD

Template voor een BEI / bedrijfsvoering elektrische installatie NEN 3140

 

Philip Warneke