/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Oudere ATEX apparatuur

Bij oudere bedrijven kom je vaak ook oudere EX apparatuur tegen - hoe kan het ook anders want je gaat niet bij iedere wetswijziging nieuwe spullen kopen. Hierbij denken we aan EX pompen, elektromotoren, leidingappendages, gemotoriseerde afsluiters (MOV’s) etc. Deze komen we tegen bij bijvoorbeeld raffinaderijen, olieterminals, de veevoederindustrie, silo’s bij de voedselindustrie, etc.

 

Normaal gesproken is de EU Richtlijn arbeidsmiddelen van toepassing op oudere machines en moet je een risicoanalyse uitvoeren om vast te stellen of de ‘oudjes’ nog steeds voldoende veilig zijn. Dat is bij EX apparatuur ook zo maar in dit geval moet er ook gekeken worden in de ATEX 114 Richtlijn. In de praktijk betekent dit vaak aanpassingen zoals trilling- en temperatuurbewaking, ATEX inspecties en / of revisie en als er niets meer van te maken is: vervangen.

 

Bij veel fabrieken is dit al geregeld maar er zijn ook nog hele volksstammen waar dit niet geregeld is.

 

Het beste kan worden begonnen met de zonering. Als het goed is staat dit in het EVD (explosieveiligheidsdocument) waar een plattegrond in zou moeten staan met de zoneringen. Heb je die, controleer dan of de zonering nog klopt met de huidige situatie. Kloppen die zoneringen namelijk niet dan klopt de rest van het verhaal ook niet, dus dat is een belangrijke eerste stap. Let daarbij ook op EX materieel dat in een soort (lek)bak is geplaatst, daar gaat de zone vaak een tree op achteruit.


Klik hier voor een bewerkbare EVD template

 

Als de zoneringen kloppen dan liggen in feite ook de eisen aan het materieel in die zone vast.

Vervolgens moet in ‘het veld’ bekeken worden of het materieel geschikt is voor die zone’s. Dat kan afgelezen worden op het typeplaatje. Daar zou informatie op moeten staan omtrent de categorie, temperatuurklasse, etc.

 

 

 

Nu komt het voor dat het typeplaatje niet meer leesbaar of verwijderderd is, maar we komen ook tegen dat de motor bijvoorbeeld zo gemonteerd is dat we met geen mogelijkheid het typeplaatje kunnen zien. Als je in dergelijke gevallen wel de ‘bewijslast’ hebt van een Verklaringen van Overeenstemming dan kan dat ingebracht worden om de bewuste motor als ‘OK’ te bestempelen. Zijn die gegevens er niet of weet u niet welke Verklaring bij die motor hoort dan zal deze moeten worden uitgebouwd of vervangen.

 

In de praktijk komen wij vaak tegen dat de Verklaringen van Overeenstemming, ATEX certificaten en andere relevante documentatie uitstekend worden bewaard in het archief. We vinden in menig archief niet alleen de huidige documenten maar ook de gestencilde en met hand getypte documenten, al dan niet met carbonpapier van weleer. Niks op aan te merken ware het niet dat lang niet iedereen kan aangeven welke verklaring bij welk EX onderdeel hoort. Vaak is er gedurende dit archeologisch onderzoek wel een of andere match te maken maar garanties zijn daar niet voor af te geven.

 

Het beste kan je dergelijke gegevens in een XLS-bestand onderbrengen want daarin kan dan worden aangegeven welke pomp in welke zone staat, of er een DoC is, ATEX certificaat, of het van het pre-ATEX tijdperk is, etc.

 

 

 

 

Aansluitend kan de conclusie dan worden getrokken welke EX middelen geschikt zijn voor de zone waarin ze staan en op welke middelen actie moet worden ondernomen.

 

   

 

Richard Winter

 

 

 

 

 Attached files:

ATEX typeplate.gif
ATEX table.gif