/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

CE4dummies.eu

Voor de vele vragenstellers die ons per dag bereiken hebben we een nieuwe site gelanceerd: CE4dummies.eu. Op deze site vindt de leek praktische aanwijzingen hoe je de CE-markering moet aanpakken voor verschillende producten. De site sluit aan op de CE-Tool en kan goed in combinatie worden gebruikt. Tekstueel is het zo eenvoudig mogelijk geschreven zodat ook een ‘dummie’ zijn product zo goed mogelijk CE kan markeren. De site kan net zoals de CE-Tool kosteloos worden gebruikt.

 

Wat we vaak zien is dat een vragensteller ook elders advies heeft ingewonnen en men is zich dan vaak het apezuur geschrokken van de prijs. Dus maar verder Googlen. Het meest extreme geval was een product bestaande uit 4 inkoopdelen (met CE) waarbij de CE dan een slordige 8.000 euro zou moeten kosten. Verplicht testen was bij dat product niet nodig en de ondernemer had zelf (zonder daar weet van te hebben) het gros van de papierwinkel al paraat.

 

Doel van CE4dummies.eu is deze doelgroep op weg te helpen want hoe ingewikkeld kan het zijn om een product bestaande uit enkele kant en klare en CE gemarkeerde onderdelen CE te markeren? In combinatie met de CE-Tool zou de ondernemer dan een eind op weg geholpen moeten zijn.

 

Natuurlijk geldt dit niet altijd voor alle producten. Als een product onder de classificatiecriteria van de PED, ATEX, MDD o.i.d. valt dan hangt de conformiteitsbeoordeling immers van een aantal factoren af die niet eenvoudig te automatiseren zijn in een tool. Kan wel, maar dat zal meer vragen dan antwoorden oproepen vrezen we met grote vreze.

 

Voor bedrijven die meer willen weten van CE-markering organiseren we ook bijeenkomsten waar we op praktische wijze de ins en outs van CE-markering uitleggen, om te beginnen 13 februari in Akersloot, 13 maart Veldhoven, 11 april Zwolle, etc. Mail even voor de complete lijst.

 

Richard Winter