/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Kunnen wij U van dienst zijn?

Bij het bouwen van een machine, apparaat of installatie komt CE-markering om de hoek kijken. Ook bij het beoordelen van bestaande machineparken zijn er wettelijke eisen die beoordeeld moeten worden. Het wordt vaak als lastig ervaren om een weg te vinden in wat nou echt verplicht is en wat niet. En, hoe daar efficiënt en effectief invulling aan gegeven kan worden.

 

We hebben inmiddels veel bedrijven begeleid om gezamenlijk de verplichtingen in kaart te brengen en de daaruit volgende stappen op praktische wijze te doorlopen. Dus geen oeverloze discussie over een diversiteit aan normen maar concreet en to the point. Door op deze wijze aan de slag te gaan delen we de kennis en zijn we resultaatgericht aan het werk, wat vaak leidt tot blijvende verbeteringen.

 

Een voorbeeld is een grote machinebouwer waar we 5x een ochtend een groep van 5 mensen hebben begeleid (2 engineers, 1 verkoper, 1 inkoper en iemand van productie). Gezamenlijk zijn we de stappen gaan doorlopen van het definiëren van een juridisch kader, opstellen van een risicoanalyse, tot aan de documentatie die mee moet naar de klant. In een ochtend konden we effectief aan de slag, aangedragen kennis meteen toepassen en eventuele obstakels slechten. Doordat er meerdere mensen van binnen de organisatie bij zaten, konden taken en verwachtingen direct goed gedeeld worden. We zaten 1x per week bij elkaar, daarna konden eventuele discussiepunten worden uitgezocht en documentatie worden verzameld, zodat we een week later concreet verder vooruit konden gaan. Na 5 weken waren de stappen doorlopen en bleek de kennis genoeg aanwezig bij de machinebouwer om er zelf verder invulling aan te geven. Bij deze klant komen we nu nog 1 of 2 keer per jaar een ochtend langs om alles nog eens gezamenlijk te doorlopen en te kijken of het nog actueel is. Zij hebben de kennis, gecombineerd met praktische templates en werkwijzen verkregen en hebben structureel hun processen verbeterd om aan CE-markering te voldoen.

 

We voeren ook andere vormen van ondersteuning uit. Sommige klanten besteden het volledig uit aan ons, waarbij wij risicoanalyses, TCD’s en/of compliance onderzoeken opzetten. Ook geven we cursussen, praktische handreikingen met als doel kennisoverdracht. Maar voor veel klanten is een tussenvorm erg interessant. Een in-company cursus zorgt er bijvoorbeeld voor dat kennisoverdracht direct gericht is op de specifieke producten / machines van de klant. Samen bespreken van resultaten van inventarisaties, een combinatie van opstellen TCD’s en geven training, samen implementeren van benodigde stappen om aan CE te voldoen, advieswerk of de beschreven begeleiding, allemaal manieren om het op te pakken. Ons doel is in ieder geval om bij de klant praktische methoden te bieden om aan de wettelijke eisen te voldoen en te zoeken naar blijvende verbeteringen.

 

Erik van der Hoeven

erik@euronorm.net