/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Inspectie koffiezetters, printers, etc.

Nog steeds krijgen we veel vragen over de NEN 3140 inspecties. Naast het feit dat vaak de verdeelinrichtingen wel worden geïnspecteerd en niet de machines ook vragen over de scope van de inspecties van arbeidsmiddelen. Wat wordt daar nu wel en niet onder verstaan. Omdat in NEN 3140 ook koffiezetapparaten, printers, faxen, etc. worden genoemd wekt dit bij menigeen verwarring of dit niet strijdig is met de tekst uit het Arbobesluit. Daarin staat, vrij samengevat, dat alle arbeidsmiddelen die door slijtage en veroudering een gevaar op kunnen leveren geïnspecteerd moeten worden.

 

De vraag roept zich dan op of een Senseo ook onder die definitie valt. Uit navraag bij het ministerie van Sociale Zaken is de interpretatie als volgt: Op grond van artikel 7.4a Arbobesluit moeten arbeidsmiddelen " die onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechteringen, welke een gevaar op kunnen leveren", zo vaak als nodig worden gekeurd. Daarbij kan gedacht worden aan soort invloeden aan slijtage als gevolg van gebruik, of door weersinvloeden, of door beschadiging, of door onjuist gebruik, of door dat arbeidsmiddelen door de inwerking van gevaarlijke stoffen worden aangetast. Dit artikel schrijft niet voor hoe vaak moet worden gekeurd. De risico-inventarisatie en -evaluatie die de werkgever op grond van de Arbowet moet opstellen, dient daarvoor uitsluitsel te bieden. Anders gezegd uit een op te maken risicoanalyse moet u zelf vaststellen wat wel en niet inspectieplichtig is.

 

 

Richard Winter