/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Minimale eisen aan de registratie van inspecties

Wat moet er nu minimaal geregistreerd worden van de periodieke (Arbo) inspecties is nog altijd een veelgestelde vraag en hoe kun je dit op een praktische wijze doen.

 

Ons advies is vrijwel altijd om, indien mogelijk, aan te sluiten op de reeds bestaande systemen waar de arbeidsmiddelen in zijn ondergebracht. Als daar een mogelijkheid zit om de inspecties daaraan te koppelen heeft dan vaak de voorkeur. Vaak zitten de arbeidsmiddelen al in een of ander systeem, onderhoudspakket, etc. Dergelijke systemen worden vaak dagelijks gebruikt en het is dan aan te raden om de inspecties daarin onder te brengen.

 

Maar, wat moet je dan registreren is de volgende vraag. Moet je ook meetwaarden registreren want dat is dan vaak weer lastig in bepaalde systemen. Welnu, dat hoeft niet. De eisen die het Arbobesluit hieraan stelt laten u geheel vrij hoe u dit in wilt vullen als je het maar kan overhandigen aan handhaving als die daarom vragen. Ook normen geven veelal geen eisen hieraan op de NEN 3140 na, die is wat specifieker maar ook daar lezen we dat u een 'register' bij moet houden en dat u een sticker kan plakken met daarop de volgende keuringsdatum, of iets in die strekking.

 

Met andere woorden, de minimale eis die wij hieruit halen is dat inzichtelijk moet zijn wat er gekeurd is, wanneer de keuring heeft plaatsgevonden en of het goed- of afkeur was. 

 

In de praktijk is het vaak handig dat u op papier zet hoe de inspecties uitgevoerd worden waarbij u iets vermeld over de gevolgde normen, de frequentie en zet daar ook in op welke punten het materieel geinspecteerd wordt. Dit is in combinatie met een eenvoudige registratie voldoende.

 

Richard Winter