/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Waarom zitten er geen normen in de CE Tool

Af en toe stelt iemand de vraag waarom er geen normen verwerkt zijn in de CE Tool. Welnu, dat is eenvoudig, normen zijn niet verplicht, wetgeving (Richtlijnen) wel. 

 

Daarnaast kennen de Richtlijn een duidelijker structuur. Veelal vindt u in een Richtlijn eisen aan documentatie, veiligheidseisen, wat er op de Verklaring van overeenstemming moet, wat er in de gebruiksaanwijzing moet staan en is er vaak een classificatie waaruit u kunt afleiden of uw product getest moet worden of niet.

 

In de CE Tool hebben we uitsluitend Richtlijnen (wetgeving) opgenomen om niet te verzanden in oeverloze details waarbij een relatieve leek al snel de weg kwijt is. 

 

U kunt echter wel te maken krijgen met normen. Let er dan op dat u normen gebruikt die 'geharmoniseerd' zijn. Zo vindt u bij iedere Richtlijn een waslijst met deze zogenaamde 'geharmoniseerde normen'. Deze normen mag u gebruiken in het kader van CE-markering. U kunt ook bij een normalisatieinstituut in de database grasduinen maar dan kom je vaak ook allerlei Nationale normen tegen die geen nut hebben in het kader van CE. Houd dat dus in de peiling.

 

In de praktijk zien we dat bedrijven of helemaal geen normen gebruiken of juist wel. Bij met name die laatste groep bedrijven mist dan ook vaak het overzicht, de kapstok waar je alles aan op kunt hangen. U doet er dan ook verstandig aan eerst de structuur op te zetten en dan de details in te duiken. Van grof naar fijn werken kan goed via de CE-Tool.

 

Valt uw product niet onder een CE Richtlijn dan mag het ook niet CE gemarkeerd worden. In dergelijke gevallen gaan we vaak op zoek naar mogelijke normen, die dan niet verplicht zijn, maar wel informatie kunnen bevatten. Dit is vaak een zoekplaatje in de databases van de normalisatieinstituten. Dit komt vooral ook omdat je alleen de inhoudsopgave kan bekijken en wil je echt weten waar het over gaat dan moet je eerst betalen om er later achter te komen dat de norm niet is wat je dacht.

 

Richard Winter