/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Bedrijven directory

Hoe weet je of een product gekeurd moet worden en waar vind je een bedrijf die dit kan doen. Met de regelmaat van de klok krijgen we dergelijke vragen en geven we een aantal adressen van bedrijven die dit zouden kunnen doen.

 

Wat daaruit blijken mag is dat het lang niet voor iedereen duidelijk is wie wat levert. Zo zoekt iemand een Notified Body maar komt uit bij een testhuis die achteraf bekeken niet bevoegd is op basis van Richtlijn X te keuren. Of iemand moet van zijn verzekering een NEN 3140 inspectie laten uitvoeren en zoekt een inspectiebedrijf die dit tegen een redelijk tarief voor hem kan doen, etc.

 

Probleem daarbij is dat de zoekende partij vaak onvoldoende kennis heeft of iets wettelijk verplicht is, laat staan wat er dan precies moet gebeuren. Welnu, dit willen we met de bedrijven directory beter op elkaar afstemmen.

 

De bedrijven directory is per land opgesteld, om te beginnen met Nederland. Belgie zal binnenkort volgen. Omdat niet alle bedrijven mondiaal actief zijn kunt u kiezen per provincie maar ook op landniveau. De rubrieken die we bedacht hebben sluiten aan op vragen die we vaak te horen krijgen. Wellicht dat we daar in de toekomst aan moeten sleutelen, maar dat zal de toekomst uitwijzen.

 

Met de deelnemers in de bedrijven directory willen we ook informatie uitwisselen zoals informatieve stukken voor de site en/of nieuwsbrief. Dit kan alle kanten op gaan maar er is een ding gemeen: het moet te maken hebben met Arbo of CE. En, moet het informatief zijn.

 

Wilt u deelnemen dan horen we dat graag.

 

Richard Winter / richard@euronorm.net 

 

Klik hier om naar de Bedrijven Directory te gaan