/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Eisen gebruiksaanwijzing niet eenduidig

Als er op uw product meerdere Richtlijnen van toepassing zijn schotelt de CE-Tool ook de eisen daaraan in 1 pdf voor. Dat is handig en het wordt dan ook heel transparant dat die eisen per Richtlijn wel heel erg verschillen. Zo zegt de Laagspanningsrichtlijn en de EMC Richtlijn vrijwel niets over de gebruiksaanwijzing. Ja, dat die meegeleverd moet worden en dat het veilig gebruik duidelijk moet zijn of iets in die strekking. Leggen we die twee volzinnen naast de eisen uit de Machinerichtlijn dan is het verschil enorm. 

 

Als ondernemer zult u daar dan iets van moeten zien te maken. In de praktijk werkt het vaak goed als u in gedachten houdt dat u iets moet melden over het gebruik van het product, wat wel en wat niet en ook eventuele onderhoudsaspecten en aan het eind van de levenscyclus waar uw clientele het product dan moet afvoeren. Daarnaast neemt u de risico's die niet opgelost kunnen worden over als veiligheidswaarschuwingen in uw gebruiksaanwijzing. De machinerichtlijn houdt wat dat betreft wel een duidelijke structuur aan en zou, ook als die niet van toepassing is op uw product, geraadpleegd kunnen worden. 

 

Let daarbij ook op de eis aan de taal van de gebruiksaanwijzing. In bijvoorbeeld de LVD en EMC is dit een der officiele talen van de EU maar in enkele normen zien we dat er toch aanvullende eisen worden gesteld ook op gebied van de taal. Maar, normen zijn niet verplicht dus daar zou ik dan niet teveel op uit doen. Het vervelende is wel dat enkele testhuizen ook aanvullende eisen stellen aan de taal van uw gebruiksaanwijzing, anders keuren ze het af. 

 

Het is verstand dergelijke eisen van te voren goed vast te stellen, daarmee voorkomt u verrassingen achteraf.

 

 

Richard Winter