/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Wat moet er in het technisch dossier?

Iedere Richtlijn stelt eisen aan uw 'technisch dossier'. De machinerichtlijn schrijft een hele waslijst met eisen voor en in andere Richtlijnen is dat erg summier. Daarnaast zijn de eisen ten aanzien van dit aspect in bijvoorbeeld de Laagspanningsrichtlijn en de EMC Richtlijn vrijwel hetzelfde.

 

Alhoewel we deze eisen in de CE Tool in 1 PDF presenteren wordt dat toch nog als lastig ervaren. Vooral als de Machinerichtlijn van toepassing is is het vaak: 'Help, moeten we dat allemaal documenteren?'

 

Formeel gesproken wel natuurlijk maar praktisch gezien zijn wij allang blij als we in een 'technisch dossier' of wat daar voor doorgaat kunnen lezen om wat voor product het gaat. In feite moet je kunnen lezen in dat dossier wat voor product het is, eventuele schema's die een en ander verduidelijken, tekeningen, beschrijvingen die de functie verduidelijken, uitgewerkte risicoanalyses waaruit blijkt wat u gedaan heeft om het product veilig te maken, etc. 

 

Probeer daar een consistent geheel van te maken met een begin en een eind. In de praktijk zien we daar vaak niet veel van. Wel veel technische details, de risicoanalyse zit 'in het hoofd' horen we vaak, etc. Meestal flarden aan vooral technische details. 

 

Voor velen is het ook niet duidelijk waar je moet beginnen. Welnu, begin met een foto, een beschrijving van de functie. Dergelijk materiaal is vaak al aanwezig en werk daarna toe naar de risicoanalyse en de uitkomsten daarvan. Leg vast of het product door een Notified Body of testhuis gekeurd moet worden of niet en gooi in een aparte map al uw technische details. Als u in bijvoorbeeld de mappenstructuur van de CE-Tool werkt kunt u vaak ook zien welke zaken ontbreken en geeft het sturing aan de door u te ondernemen acties.

 

Aansluitend kunt u het dossier altijd door ons laten controleren. Dat biedt zekerheid en rapporteren we wat er nog ontbreekt. Ook kijken we dan altijd even naar de classificatie waaruit moet blijken of er een Nobo ingevlogen moet wordt. Want dat wordt altijd als lastig ervaren. De Nobo zegt natuurlijk 'JA' maar is dat ook zo?

 

 

Richard Winter