/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Hoe compliant is uw machinepark?

In de industrie horen we steeds vaker de vraag in hoeverre het machinepark voldoet aan wetgeving. Vooral als het bedrijf overgenomen is door Amerikanen dan staat de vraag naar ‘compliance’ hoog op de agenda. We hebben een systematiek ontwikkeld om vrij snel vast te kunnen stellen hoe de vlag erbij hangt en wat er op machineniveau zou moeten gebeuren.

 

De meeste bedrijven hebben een Arbo RI&E. In veel gevallen staat daar een opmerking over de machines, een opmerking over het ontbreken van CE-markering bijvoorbeeld. U gaat dan op internet zoeken en komt dan diverse hits tegen met informatie en vooral veel cursussen. De meeste bedrijven waar wij komen hebben ooit al eens een CE cursus gevolgd maar het stokt dan bij de praktische invoering. Dat blijkt dan toch lastiger dan op die bewuste cursusdag.

 

Met onze aanpak stellen we eerst vast wat er wettelijk op uw machinepark van toepassing is en vervolgens toetsen we daar de machines op. Qua deliverables moet u denken aan een digitale mappenstructuur met daarin de onderliggende stukken hetgeen uitmondt in een aandachtpuntenlijst per machine. In die lijst geven we met foto's aan wat er aangepast moet worden, etc.

 

 

Interesse, neem contact met ons op:

Richard Winter

richard@euronorm.net