/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Eisen ten aanzien van inspecties

Er zijn nog altijd veel vragen over wat nu de eisen zijn ten aanzien van de inspectie van arbeidsmiddelen. Enerzijds betreft het de 'scope' van de inspecties, wat wel en wat niet. En anderzijds de eisen aan de rapportage, wat moet je nu minimaal rapporteren. Zo denkt een bedrijf de rapportage in orde te hebben maar een of andere 'auditor' heeft daar toch heel andere gedachten over. Welnu, de wet eist dat u arbeidsmiddelen die om wat voor reden ook een gevaar op kunnen leveren inspectieplichtig zijn en dat u de 'bewijsstukken' moet kunnen overleggen aan handhaving van de overheid. Meer niet, hoe u hieraan invulling geeft is uw zaak.

 

Of preciezer volgens het Arbobesluit: "Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zonodig wordt beproefd. En verderop lezen we dat: schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

 

Normen die vaak aangehaald worden bij inspectie geven overigens vrijwel geen enkele informatie over deze inspecties. Behalve NEN 3140 daar lezen we: 'Elektrische arbeidsmiddelen moeten aantoonbaar zijn goedgekeurd voor het gebruik' en daarbij staat dan nog een opmerking met de volgende strekking: 'Aantonen kan met een register waarin de datum van inspectie, de datum van de volgende inspectie, de wijze van inspectereren en de goedkeuring zijn vermeld. Ook kan een sticker worden aangebracht waarop de volgende inspectiedatum is aangegeven'.

 

 

Dat woordje: 'voor gebruik' doet vermoeden dat de normcommissie ook graag nieuwe apparatuur met CE-markering wil laten keuren. Daarmee ga je dan de CE-markering nog eens dunnetjes over doen en lijkt haaks te staan op de definitie in het Arbobesluit. 

 

 

Een ander punt bij deze inspecties is de 'scope' van de inspecties. Wat gaan we wel en wat gaan we niet inspecteren. In de wet staat: "Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.” Vrij vertaald moet u dus alle arbeidsmiddelen keuren die na verloop van tijd een risico kunnen vormen.

 

 

In NEN 3140 komen we echter in de voorbeelden van inspectieplichtige elektrische arbeidsmiddelen ook PC’s, printers en koffiezetters tegen. Als dergelijke apparaten in een fabrieksomgeving worden gebruikt kunnen we ons er nog iets bij voorstellen maar in een kantooromgeving zijn dit ons inziens niet direct arbeidsmiddelen die in de scope van het Arbobesluit vallen.

 

Enfin, bedenk goed dat het Arbobesluit wet is en NEN 3140 een norm. Normen zijn niet verplicht en wetgeving wel dus zal de definitie van de wet leidend zijn.

 

We hebben de vraag voorgelegd aan de Rijksoverheid. Wordt vervolgd...

 

Meer weten, schrijf u in voor onze cursus(sen) op gebied van inspectie  >>

 

Meer informatie of zit u hier ook mee mail dan even.

Richard Winter

richard@euronorm.net