/ Home / Cursussen en advieswerk / Advieswerk / Begeleiding  

Installatie- en Werkverantwoordelijke

In de praktijk ontmoeten we veel installatie- en werkverantwoordelijken die we dan bijvoorbeeld ondersteunen met het opstellen van een BEI of inregelen van het aanwijsbeleid of instructies van VP en VOP. 

 

Ook komen we tegen dat IV en WV nog niet zijn aangewezen. Vaak is er vanalles en nog wat geregeld maar de laatste meter is dan nog niet gezet. Daar springen wij dan in.

 

Als IV en WV nog niet geregeld zijn beginnen meestal met de taken die IV en WV in theorie zouden moeten doen. Op basis van een lijst met taken/eisen kunnen we doorspreken wie wat op zich neemt. Daarmee maak je tevens transparant in hoeverre iemand verantwoordelijk is en waarvoor. Want een aanwijzing als IV of WV zonder duidelijk pakket aan taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen is 'vragen om moeilijkheden'.

 

Daarna kan bekeken worden hoe invulling gegeven wordt aan de eisen van NEN 3140. Het instand houden van de veiligheid van de installaties is natuurlijk een taak van de IV-er maar dit heeft naast NEN 3140 ook een relatie met de Richtlijn arbeidsmiddelen/Machinerichtlijn. En, die valt buiten de scope van NEN 3140.

 

Wij nemen dergelijke wettelijke eisen echter wel mee zodat er een completer en juridisch onderbouwd zicht op compliance ontstaat. Daarmee voorkom je dat je bijvoorbeeld een productielijn laat inspecteren maar als deze gewijzigd is had deze eigenlijk eerst opnieuw CE gemarkeerd moeten worden en daarna pas geinspecteerd, en wat is die inspectie dan waard?

 

Ook het vaststellen van de juiste norm voor bepaalde inspecties hoort hierbij. Zo zien we in de praktijk dat alles wat los en vastzit geinspecteerd wordt op basis van NEN 3140. Maar, in de praktijk is bijvoorbeeld EN 60204 bij machines meer van toepassing terwijl juridisch gezien deze norm thuishoort bij 'nieuwbouw', zo is deze norm immers geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn en de Laagspanningsrichtlijn (CE) en niet onder de Arbowet... En, hoe ga je daar dan mee om in de praktijk? En dat is waar wij in kunnen ondersteunen om dit helder te krijgen.

 

Meer informatie:

Richard Winter

0031 (0)6 - 27 26 25 29 of

richard@euronorm.net