/ Home / Cursussen en advieswerk / Advieswerk / Begeleiding  

Breng uw installatieverantwoordelijkheid onder bij Euronorm

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn/haar werknemers.

 

Dit betekent ook bescherming tegen elektrische gevaren.  Hoe dit bereikt kan worden is omschreven in de NEN 3140 voor laagspanning en de NEN 3840 voor hoogspanning.

 

Volgens de NEN 3140/3840 moet in een professionele omgeving:

"Elke elektrische installatie en elk elektrisch arbeidsmiddel onder verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke worden geplaatst.”

 

De Installatieverantwoordelijke is een persoon die (door de directie) is aangewezen als direct verantwoordelijke voor de veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie(s) en de veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen. Een installatieverantwoordelijke heeft ten minste een middelbaar elektrotechnisch niveau verkregen door opleiding en/of ervaring

 

Voor veel bedrijven waar elektrotechniek geen onderdeel van de corebusiness uitmaakt is het lastig of onmogelijk om iemand binnen het bedrijf te vinden die voldoende kennis heeft om deze taak op zich te nemen. Gelukkig staat de norm toe dat u deze taak onderbrengt bij een andere organisatie.

 

Motivatie:

De Arbowetgeving legt de aansprakelijkheid bij eventuele ongevallen bij de werkgever. Alleen als deze kan aantonen dat naar er op een gestructureerde en structurele manier voldoende aandacht is besteed aan de veiligheid kan de werkgever deze aansprakelijkheid ontlopen.

 

Maar ook verzekeringsmaatschappijen vermelden vaak in de kleine lettertjes dat voldaan moet zijn aan alle verplichtingen op het gebied van veiligheid voordat ze bij een incident tot uitkeren over gaan.

 

Het is daarom vanuit zowel een maatschappelijke verantwoordelijkheid, een wettelijke verplichting en vanuit de zorg voor bedrijfscontinuïteit van groot belang e.e.a. goed te regelen.

 

Voordelen:

Euronorm is in Nederland al tientallen jaren een vooraanstaand adviseur van vele bedrijven en overheden bij het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen op het gebied van arbo-, product- en productienormen. Door deze jarenlange ervaring in het adviseren van organisaties over o.a. hun elektrische bedrijfsvoering weet Euronorm exact hoe dit op de meest efficiënte manier georganiseerd en uitgevoerd moet worden in uw bedrijf!  

 

Nu biedt Euronorm naast advies ook de concrete invulling van de installatieverantwoordelijkheid. Euronorm is geen installatiebedrijf en is dus volledig objectief bij het beoordelen en bewaken van de veiligheid van uw elektrische installaties- en arbeidsmiddelen.

 

Aanpak:

Wanneer u uw installatieverantwoordelijkheid bij Euronorm onder wilt brengen dan volgt een gratis intakegesprek waarin we nader ingaan op:

 

  • De omvang, staat en gebruik van uw elektrische installatie(s)
  • De elektrische arbeidsmiddelen die in gebruik zijn bij uw organisatie
  • De activiteiten uw organisaties
  • Uw specifieke wensen

 

Aan de hand van de uitkomsten van dit intakegesprek ontvangt u dan van ons een heldere prijsopgave.

 

De prijs bestaat doorgaans uit een eenmalige investering en een maandelijks abonnement.

 

Deliverables:

Als installatieverantwoordelijke verzorgt Euronorm in samenwerking met u:

 

  • Vaststelling van de huidige staat van uw installatie(s) en arbeidsmiddelen
  • Vaststelling van de inspectiefrequentie voor de installatie(s)
  • Vaststelling van de inspectiefrequentie van de arbeidsmiddelen
  • Sleutelbeleid gevaarlijke ruimten (indien noodzakelijk)
  • Bemiddeling met installateurs bij werkzaamheden aan de installatie(s)
  • Advies omtrent de elektrische bedrijfsvoering

 

Uitvoering:

De exacte manier waarop e.e.a. wordt uitgevoerd hangt grotendeels af van uw wensen. De kosten hangen uiteraard af van de omvang van de installatie(s), het aantal en soort arbeidsmiddelen en uw wensen. Maar door onze ervaring, kennis en efficiëntie kunnen we u nu al een scherpe prijs beloven!

 

Neem bij interesse vrijblijvend contact met ons op.