/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Ontwikkelingen CE-Tool
CE-Tool

CE-markering is voor iemand die er zelden mee te maken heeft een complexe materie. Voor de specialist is dat natuurlijk niet zo en die kan zich helemaal losleven op de nitti gritty van een hele batterij normen. Voor degene die relatief onbekend is met CE-markering hebben we een online tool ontwikkeld die u door de eisen heen loodst.

 

De CE-Tool is te vinden op: ce-tool.comGo to ce-tool.com

 

In de CE tool stelt u eerst uw product vast. Wat is het? Is het een machine, een elektrisch product, speelgoed, een systeem met drukhoudende delen, etc.

 

Aansluitend krijgt u de 'uitzonderingen' gepresenteerd want iedere Richtlijn/Verordening kent (natuurlijk) uitzonderingen. Op die pagina geeft u aan of uw product in de uitzonderingen valt of niet. Dit is een heel belangrijke stap want als op uw product bepaalde Richtlijnen niet van toepassing zijn zit u in uw dossier met de verkeerde Richtlijnen te rommelen, vandaar.

 

Daarna wordt in een aantal mappen de wettelijke eisen gepresenteerd en kunt u enkele wizards doorlopen. Zo wordt een risicoanalyse gegenereerd die u moet doorlopen en wordt automatisch een EU Conformiteitsverklaring gegenereerd en ook een typeplaatje/label.

 

Wat we konden automatiseren hebben we geautomatiseerd maar voor enkele eisen kan dat niet zoals een gebruiksaanwijzing. In de map 'gebruiksaanwijzing' vindt u echter wel een pdf met eisen waaraan in uw geval de gebruiksaanwijzing moet voldoen, etc.

 

Ook kunt u uw CE-dossier ZIP-pen en downloaden en indien gewenst is er ook een mogelijk dat wij er naar kijken, dit geeft u aan door een 'dossier-controle' aan te vragen. Wij krijgen dan toegang tot uw dossier en beoordelen dit. Van de controle krijgt u meestal binnen enkele werkdagen een rapport met bevindingen.

 

Op de site van CE tool zelf staan ook veel toelichtingen waarmee we hopen zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over het voldoen aan CE.

 

De CE tool is overigens niet voor alle producten geschikt. Is het een zeer complex product dan zal de CE-markering waarschijnlijk op 'ambachtelijke' wijze moeten worden gedaan. Indien gewenst kunnen we u hierbij mee helpen. We hebben ruimt 25 jaar ervaring in CE-markering varierend van innovatie producten tot en met compliance onderzoeken voor een bedrijf in z'n geheel. Enfin, kijk eerst maar eens even in de CE-Tool.com en wellicht lukt het daar en anders weet u ons te vinden.

 

Schrijf u in voor de Nieuwsbrief en we houden u op de hoogte.

 

 

 

Richard Winter en Philip Warneke

richard@euronorm.net