/ Home / Actueel  

Veilige spanning
Inspectieplicht elektrische installaties en -arbeidsmiddelen volgens de NEN 3140

 

Voor 2011 kende NEN 3140 het begrip “veilige spanning”. Dat betekende dat alles met een nominale spanning van minder dan 50Vac of 120Vdc niet onder de NEN 3140 viel en dat deze niet onder de inspectieplicht vielen. Veilige spanning is toch veilig??

 

Dat was inmiddels 5 jaar geleden en intussen weten we beter. Hoewel het aanraakgevaar bij deze lage spanningen inderdaad zeer beperkt is kan je datzelfde niet met droge ogen stellen van het gevaar voor kortsluiting of brand. Wie een keer een ongeïsoleerde steeksleutel op beide polen van een volle accu heeft zien belanden weet precies wat ik bedoel! Ook het risico op zeer giftige dampen door het smelten/verbranden van een PVC aansluitdraad bij een kortsluiting is zeer reëel….

 

We moeten tegenwoordig dus ook voorheen “veilige” installaties en -arbeidsmiddelen periodiek inspecteren. Veel organisaties blijken hier echter nog steeds flink mee te worstelen. Want strikt gezien is uw mobiele telefoon, een zaklamp en uw tablet/laptop ook een elektrisch arbeidsmiddel. En een CCTV circuit, de brandmeldinstallatie en uw ICT netwerk behoren nu dus ook tot de elektrische installaties…

 

Toch hoeft dit niet automatisch waar te zijn! 

NEN 3140 stelt in Hoofdstuk 1: Onderwerp en toepassingsgebied namelijk dat: "Elektrische arbeidsmiddelen zijn machines, gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparaten, voorzieningen, hulpmiddelen die bij het gebruik een elektrotechnisch veiligheidsrisico kunnen opleveren".

 

En in 4.1 Veilige bedrijfsvoering:

 

Van alle handelingen aan, met of nabij de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen moet het veiligheidsrisico vooraf worden beoordeeld.

 

Uitgaand van deze beoordeling moet worden beschreven op welke wijze de bedrijfsvoering moet worden uitgevoerd.

 

Dat betekent dat als uit een RI&E blijkt dat bepaalde elektrische installaties of -arbeidsmiddelen geen noemenswaardige risico’s opleveren de inspectieverplichting aanzienlijk beperkt kan worden!

 

Om deze installaties of arbeidsmiddelen wel nauwkeuring moeten beschrijven en hiervoor de genoemde RI&E uit moeten voeren. Het gaat te ver om hier helemaal te beschrijven hoe dat moet maar als u hierin interesse hebt dan horen we dat graag van u!

 

 

 

Ing. Walter Kuiper