/ Home / Actueel  

Cursuspakket NEN 3140 en NEN 3840 flink op de schop

Euronorm verzorgd al jaren een breed pakket aan cursussen. (zie http://www.euronorm.net/content/template.php?itemID=385) voor een groot aantal bedrijven.

 

Het cursuspakket NEN 3140 en de NEN 3840 is onlangs flink op de schop genomen. Zowel inhoudelijk als qua vormgeving sluiten ze nu hopelijk nog beter aan bij de vraag uit de markt!

 

We bieden nu de volgende cursussen:

 

 

Cursus Basis Elektrotechniek

In deze cursus wordt u vertrouwd gemaakt met de basis van de elektrotechniek. De onderdelen worden niet uitputtend uitgediept maar behandeld op een niveau wat vrijwel iedereen aan kan en voldoende is om de basis goed onder de knie te krijgen.

 

De cursus is gericht op mensen die meer willen weten over elektrotechniek of als vooropleiding voor de cursus NEN 3140 voor Voldoende Onderricht Persoon. De cursus duurt 1 dagdeel (4 uur).

 

Cursus NEN 3140/3840 voor een nieuwe Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Na het volgen van deze cursus weet u precies welke eisen de NEN 3140/3840 stelt aan VOP’s en op welke wijze VOP’s elektrische werkzaamheden veilig kunnen verrichten!

 

Deze cursus is speciaal voor mensen die als VOP aangewezen gaan worden en die over basiskennis elektrotechniek beschikken. De cursus duurt 1 dagdeel (4 uur).

 

Cursus NEN 3140/3840 voor ervaren Voldoende Onderrichte Persoon (VOP )

Dit is een opfriscursus waarin de inhoud van de cursus Basiskennis Elektrotechniek en de cursus VOP herhaald wordt. De nadruk van deze cursus ligt op het belang van veiligheidsvoorzieningen en veilig werken.

 

Deze cursus is samengesteld zodat in korte tijd alle belangrijke zaken herhaald worden die elke VOP al weet maar die misschien een beetje weggezakt waren. De cursus duurt 1 dagdeel (4 uur).

 

Cursus NEN 3140/3840 voor Vakbekwaam Persoon (VP)

Als Vakbekwaam Persoon heeft u een flinke eigen verantwoordelijkheid. Na het volgen van deze cursus zult u deze verantwoordelijkheden vol zelfvertrouwen en met een gerust hart kunnen dragen.

 

Omdat de VP een centrale rol speelt in de elektrotechnische bedrijfsvoering komen in deze cursus alle facetten aan bod die cruciaal zijn om te weten voor de nieuwe en ervaren VP. De cursus duurt 1 dagdeel (4 uur).

 

Cursus NEN 3140/3840 voor Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke (IV WV)

De Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke zijn de hoofverantwoordelijken voor de veilige elektrische bedrijfsvoering. Uw elektrotechnische kennis staat buiten kijf maar het organiseren van alle verantwoordelijkheden die de NEN 3140/NEN 3840 u toebedeeld is voor zowel nieuwe- als ervaren IV/WV’s toch een hele uitdaging.  Na het volgen van deze cursus heeft u helder op het netvlies wat deze verantwoordelijkheden zijn en hoe u deze praktisch kan organiseren.

 

Deze cursus wordt in kleinere groepen gegeven zodat er extra ruimte is voor het bespreken van praktische zaken waar IV’en WV’s tegen aan lopen. De cursus duurt 1 dagdeel (4 uur).

 

Cursus NEN 3140/3840 Implementatie

U bent, of wordt, verantwoordelijke voor de implementatie of u wilt de huidige elektrische bedrijfsvoering optimaliseren. Na het volgen van deze cursus weet u precies welke organisatorische maatregelen u moet nemen om succesvol een veilige bedrijfsvoering elektrische installaties te bewerkstellingen. We behandelen systematisch alle facetten waaraan u aandacht dient te besteden.

Ook krijgt u diverse checklists en standaardformulieren tot uw beschikking. Na afronding blijft uw instructeur beschikbaar om eventuele vragen waar u in de praktijk tegen aan loopt beknopt te beantwoorden.

 

Omdat deze cursus de focus legt op organisatorische meetregelen heeft u voor deze cursus geen technische achtergrond nodig. Enige kennis van- en/of ervaring met leidinggeven is mooi meegenomen! Deze cursus duurt 1 dagdeel (4 uur).

 

 

 

 

Ing. Walter Kuiper