/ Home / Actueel  

BEI Bedrijfsvoering Elektrische Installatie
handboek bedrijfsvoering elektrische installaties

Veel bedrijven hebben hun elektrische bedrijfsvoering prima voor elkaar. De elektrische werkzaamheden worden uitgevoerd door kundige personen en de installatie is een paar jaar geleden nog geïnspecteerd Toch gebeurt er overal wel eens een ongeluk(je). Dat zit immers in een klein hoekje…

 

En dan blijkt vaak dat niet, of onvoldoende, aan te tonen is dat de elektrische bedrijfsvoering daadwerkelijk goed geregeld is. Dit dient namelijk structureel (beleidsmatig) geregeld te zijn.

 

Daarom is het verstandig om een stuk op te stellen waarin u vastlegt hoe uw organisatie de bedrijfsvoering elektrische installaties (BEI) georganiseerd heeft. Een dergelijk stuk wordt vaak een handboek BEI genoemd maar het staat u uiteraard vrij om het te noemen zoals u wilt.

 

Zo’n handboek legt eenduidig vast aan welke regels uw organisatie zich houdt en hoe u dit bereikt. Dit schept duidelijkheid naar de Inspectie SZW (vroeger Arbeidsinspectie), uw personeel maar ook naar b.v de verzekering in het geval er schade is. In de kleine lettertjes van menige verzekeringspolis wordt dit namelijk als voorwaarde gesteld voor het uitkeren van schade bij elektrische ongevallen!

 

Euronorm heeft een effectief model voor een dergelijk handboek ontwikkeld wat gebaseerd is op de 4 pijlers van de NEN 3140/NEN 3840. Dit zijn:

  • Organisatie
  • Kennis
  • Middelen
  • Procedures

 

Afhankelijk van de complexiteit van uw organisatie kan dit handboek een omvang hebben van ca. 15 tot 30 pagina’s. Indien gewenst kunnen hier als bijlagen een aantal standaardformulieren aan toegevoegd worden voor b.v. het aanwijzen van personen, overdracht van verantwoordelijkheid aan derden, conformiteitsverklaring voor derden en/of b.v. een aantal standaard bedrijfsprocedures.

 

 

En als u nu denkt: “Hmmm… mogelijk hebben wij dat nog niet goed geregeld”, dan heeft u waarschijnlijk gelijk. Wij helpen u graag van de eerste aanzet tot de volledige verzorging. Maar we hebben ook een e-learning module ontwikkeld. Daarin behandelen we de BEI en is deze in WORD te downloaden. 

 

e-learning?

> e-learning (hoe stel ik de BEI op incl. BEI in WORD)
 

 

 

 

Ing. Walter Kuiper