/ Home / Actueel  

PED

Vraag: Wij zijn een fabrikant van drukapparatuur en ons is het niet ontgaan dat er volgende maand een nieuwe richtlijn van kracht is. Wat ik niet kan vinden is wanneer deze precies van kracht is. Wat is de bepalende factor? Als bij ons de bestelling wordt gedaan of is het moment van levering? Stel we hebben een opdracht gekregen in 2014 maar vanwege problemen bij de klant is deze order op hold gegaan. Nu wordt deze order na de zomer geleverd. Moet dit ontwerp dan nogmaals beoordeeld worden op de nieuwe PED richtlijn?

 

Antwoord

In artikel 48 van de nieuwe PED staan drie criteria.
 
1. De lidstaten mogen het in bedrijf stellen van drukapparaten en samenstellen die voldoen aan de voorschriften welke op hun grondgebied op de datum van toepassing van Richtlijn 97/23/EG van kracht zijn en tot 29 mei 2002 op de markt zijn aangeboden niet belemmeren.
2. De lidstaten belemmeren niet dat drukapparatuur of samenstellen die onder Richtlijn 97/23/EG vallen en in overeenstemming met die richtlijn zijn, op de markt worden aangeboden en/of in bedrijf worden gesteld, wanneer die drukapparatuur of samenstellen voor 1 juni 2015 in de handel zijn gebracht.
3. Uit hoofde van Richtlijn 97/23/EG door conformiteitsbeoordelingsinstanties verstrekte certificaten en besluiten zijn uit hoofde van deze richtlijn geldig.
 
Hierin spelen een paar moeilijke begrippen, in de handel brengen en op de markt aanbieden.
In de vraag is vooral punt twee van belang. Jullie hebben voor 1 juni 2015 apparatuur aangeboden in de offerte maar is dit ook van bestaande apparatuur (in de handel gebracht)?
 
Overigens is het probleem ook weer niet zo groot, en zijn de veranderingen tweeledig. Je moet nu uitgaan van het EU-GHS en niet van ADR en voor de rest is het een administratieve controle, is men nog wel up to date.
 
 
Kees Teutscher