/ Home / Actueel  

Is alleen werken in ee ATEX ruimte toegestaan?

Vraag: Mag ik alleen werken in een ATEX ruimte?

 

Antwoord:

Over het alleen werken in een ATEX ruimte zijn geen specifieke regels. Een ATEX ruimte waar alle apparatuur aan de wettelijke eisen voldoet en alle procedures kloppen hoeft niet gevaarlijk te zijn. De regels gaan over het ongevaarlijk maken van een omgeving, en in de RI&E van uw bedrijf moet dit meegenomen zijn.
 
Alleen werken in een ATEX omgeving is niet verboden maar er moet wel een onderbouwd beleid zijn in uw bedrijf. Uw werkgever moet een veilige werkplek creëren, de regels zijn ervoor om dit  aantoonbaar te maken. De veiligheidsdeskundige in uw bedrijf zou dit moeten weten en anders dit in de RI&E aan moeten kaarten.
 
Kees Teutscher