/ Home / Actueel  

Eisen typeplaat

Een klant van ons wil een elektrisch apparaat, dat onder de Laagspanningsrichtlijn valt, kopen, zonder dat onze naam op het type plaatje staat. Onder welke voorwaarden kan dit? Ik meen dat ik eerder informatie had gekregen of gelezen op jullie site, maar kan het niet meer terugvinden.

 

Antwoord

Onder de huidige laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG dient CE-markering op het product te worden aangebracht en een verklaring van overeenstemming te worden opgesteld. Vanaf 20 april 2016 is de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU van kracht en is het ook verplicht om op het product te vermelden:

  • een type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel
  • naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam en het postadres waarop contact met de fabrikant kan worden opgenomen

Verder is het zo dat een distributeur als fabrikant beschouwd wordt wanneer hij elektrisch materiaal onder zijn eigen naam of merknaam in de handel brengt of reeds in de handel gebracht elektrisch materiaal zodanig wijzigt dat de conformiteit met de laagspanningsrichtlijn in het gedrang kan komen. Als een klant van jullie dus een product zonder typeplaatje wil kopen zou ik dat goed vastleggen met hun. Laat hun expliciet vermelden dat jullie dat doen vanuit hun aanvraag en zorg dat jullie wel kunnen traceren welke badge naar die klant is gegaan. Mocht er ooit ergens een fout inzitten is dat heel belangrijk. Stel ook sowieso wel een verklaring  van overeenstemming op. Jullie klant moet daarna onder de nieuwe laagspanningsrichtlijn zelf een typeplaatje aanbrengen en een verklaring van overeenstemming opstellen.

Kort gezegd, zorg dat jullie aan alle eisen voldoen en leg expliciet vast met jullie klant (in ieder geval schriftelijk, en liefst met handtekening van beide partijen) waar jullie afwijken, dus op het gebied van een typeplaatje. En zorg dat het traceerbaar is in jullie eigen documentatie welke badge/serie naar die klant is gegaan.

Hopelijk beantwoord dit uw vraag. Voor verdere vragen of assistentie kunt u ons altijd benaderen.

Maar waarom moeilijk doen, log in op https://tools.euronorm.net en u kunt uw product aanmaken en in de map 'typeplaatje/label' staat precies wat er op de typeplaat moet komen te staan.

Erik van der Hoeven