/ Home / Actueel  

wanneer mag je made in Holland gebruiken

We willen een medisch product importeren uit China en een laten verpakken in Duitsland. Nu willen we het land van herkomst China liever niet op het product zetten, wat is er nodig om Made in Holland erop te zetten?

 

Antwoord

Over het Made in Holland verhaal, staat er vermeldt op de website van RVO:
De oorsprongsmarkering moet verwijzen naar het land waar het product geheel en al is vervaardigd of naar het land waar het product een laatste ingrijpende bewerking heeft ondergaan. De criteria voor ‘geheel en al verkregen’ en ‘laatste ingrijpende bewerking’ worden uitgebreid toegelicht in de ‘niet-preferentiële oorsprongsregels’ van EU-verordening 2913/92 en 2454/93.

Definitië 'laatste ingrijpende bewerking' volgens 2913/92:

Goederen bij welker vervaardiging twee of meer landen betrokken zijn geweest, zijn van oorsprong uit het land waar, in een daartoe ingerichte onderneming, de laatste ingrijpende en economisch verantwoorde verwerking of bewerking heeft plaatsgevonden die hetzij tot de fabricage van een nieuw produkt heeft geleid, hetzij een belangrijk fabricagestadium vertegenwoordigt.

Hier krijg je dus een discussiepunt of de handelingen in China daaronder vallen of niet. Daarover kan ik niet echt een oordeel geven, maar in de medische hulpmiddelen richtlijn staat het volgende over land van herkomst:

De etikettering moet de volgende informatie bevatten:
a) de naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant. In het geval van hulpmiddelen die in de Gemeenschap worden ingevoerd om
aldaar te worden gedistribueerd, moet, indien de fabrikant geen maatschappelijke zetel in de Gemeenschap heeft, op het etiket, op
de buitenste verpakking of in de gebruiksaanwijzing ook de naam en het adres van de gemachtigde worden vermeld;

Dus als het inderdaad de laatste echte handeling in China krijgt, zou dit betekenen dat die ook vermeldt moet zijn op de verpakking lijkt mij.

Maar goed, dit is wel een lastige discussie over wat nu de laatste fabricage stap is. Lijkt me eerlijk gezegd sowieso niet Nederland.

 

dr. Rick Elbersen