/ Home / Actueel  

Eisen mobiele brandstoftank

Moet of kan er op een verplaatsbare brandstoftank (diesel) een CE markering zitten?

 

Antwoord

Een product mag alleen zijn voorzien van CE-markering als het in het toepassingsgebied valt van één of meerdere CE-richtlijnen. Een brandstoftank zou bijvoorbeeld kunnen vallen onder bouwproducten (indien ze gebouw gebonden zijn), machinerichtlijn (als onderdeel van een machine), PED (als ze onder druk staan). Verder zou het kunnen dat ze onder instrumentatie vallen en/of dat ze in een explosieve omgeving staan.

 

Er zijn echter ook brandstoftanks die (zo goed als) atmosferisch zijn en niet onder CE vallen. Ze vallen dan wel onder milieuwetgeving (vanuit het activiteitenbesluit), dan komen de PGS richtlijnen om de hoek kijken.  Die zijn hier terug te vinden http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/

 

Om antwoord te geven op uw vraag, in sommige uitvoering moet een brandstoftank zijn voorzien van CE, zoals hierboven staat. Als het echter buiten de CE-richtlijnen valt, is het niet toegestaan om CE aan te brengen.

 

Hopelijk beantwoordt dit uw vraag, als u nog verdere vragen heeft of assistentie zou willen, horen wij het graag.

 

Erik van der Hoeven MSc