/ Home / Actueel  

Maximum tilgewicht

Is er voor Europa een maximum tilgewicht? Er is een NIOSH methode die werkt met 23 kg. Hoe is dit voor andere landen in Europa?

 

Antwoord

Europees gezien is dat niet eenduidig vastgelegd. Er is een Europese richtlijn die het in algemene bewoording houdt, en het is specifiek uitgewerkt in normen. Elk land mag daar echter een uitbreiding op maken. In Nederland moet bijvoorbeeld altijd de Arbowetgeving worden gevolgd, elk land kent zo'n constructie.

Er is echter wel generiek iets over te zeggen:

  • De EN 1005-2 beschrijft bijvoorbeeld fysieke belasting waarmee rekening moet gehouden worden tijdens het ontwerpen van machines. Voor heffen en tillen, wordt 25 kg voorgeschreven als maximumgewicht onder optimale omstandigheden (gewicht dicht tegen het lichaam, op heuphoogte, goede grip, zonder draaien met de rug). Anders moet dat naar beneden worden bijgesteld. De rekenwijze is gebaseerd op de NIOSH methode, een internationaal gekende methode om het risico op rugklachten ten gevolge van tillen in kaart te brengen. In de NIOSH methode echter wordt 23 kg als maximum aanbevolen gewicht gehanteerd onder goede tilcondities.
  • De ISO 11228-1 (manueel hanteren van lasten) noemt ook 25 kg, maar die kijkt naar de frequentie van tillen. Voor 5x/min wordt maximaal 20 kg aanbevolen als dit minder dan 1 uur per dag wordt uitgevoerd, of maximaal 8 kg als het de hele dag is. Meer dan 15 keer per minuut tillen is nooit aanvaardbaar. Allen onder optimale omstandigheden. Een mogelijke preventiemaatregel is "tillen met twee", wat wel de stabiliteit vermindert. De ISO 11228-1 hanteert hiervoor een factor 0,85. Dat wil zeggen dat voor 2 personen het maximumgewicht op 42,5 kg komt te liggen (en niet 2x25). In functie van de frequentie, horizontale en verticale reikafstand, grip, romprotatie,... tijdens de reële werksituatie zal dit gewicht nog lager zijn.
  • Om een exacte inschatting te kunnen maken dient een risicoanalyse uitgevoerd te worden, met bijvoorbeeld de NIOSH methode. Deze vertrekt van 23 kg als maximum gewicht in optimale omstandigheden. In Nederland zijn wettelijke uitspraken van de Hoge Raad gebaseerd op deze methode. In de auto-industrie wordt vaak een maximum gewicht rond 15 kg ingevoerd gehanteerd, gebaseerd op een risicoanalyse.

 

Hopelijk beantwoordt dit uw vraag. Als u nog verder vragen heeft of assistentie zou willen, horen wij het graag.

 

Erik van der Hoeven MSc