/ Home / Actueel  

Wanneer is een MSDS verplicht

Wanneer moet een leverancier een MSDS leveren.

 

Antwoord

Kort gezegd moet een MSDS meegeleverd worden als het door de CLP als gevaarlijk wordt geclassificeerd.

Voor meer uitleg, zie informatie over CLP en REACH

CLP: https://osha.europa.eu/nl/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures

REACH: http://echa.europa.eu/regulations/reach/safety-data-sheets

 

dr. Rick Elbersen