/ Home / Actueel  

Technisch dossier opvragen

Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de parkeervoorzieningen, inclusief bijbehorende VerkeersRegel Installaties (VRI). Nu zijn er geen CE dossiers beschikbaar van de VRI en weigert de leverancier van de VRI om deze te overhandigen. Is een CE verklaring verplicht voor toegangssysteem van een parkeerplaats (incl slagbomen, verkeerslichten en besturing)? Naar onze mening wel (het valt onder de categorie machines) en daarmee is de leverancier verplicht om het TCD 10 jaar lang te bewaren en indien gewenst op aanvraag te overhandigen aan de afnemer. Klopt bovenstaande naar uw mening? Hoe kan de gemeente de leverancier dwingen om een TCD te overhandigen?

 

Antwoord

Een fabrikant van een product dat onder CE valt (dus ook een VRI) is verplicht een gebruiksaanwijzing  en een Verklaring van overeenstemming te leveren.
Dus, hij hoeft het TCD niet ter beschikking te stellen.
 
Je kan het TCD wel krijgen is onze ervaring maar... dan moet je het voor de verstrekking van de opdracht (schriftelijk) vastleggen en dat hij daarvoor tekent. Tenminste zo doen wij dat bij grote projecten. Anders is het koffiedik kijken wat er komt en dan heb ik het nog niet over de kwaliteit van het TCD. Want daar schijnen de menigen over verdeeld te zijn alhoewel de EU Richtlijnen daar toch wel duidelijk over zijn. 
 
CE is verplicht voor een VRI omdat het onder 1 der EU Richtlijnen valt. Zo snel bekeken zal dat de Laagspanningsrichtlijn, de EMC Richtlijn, wellicht RT&TE richtlijn en de machinerichtlijn zijn.
 
 
Richard Winter