/ Home / Actueel  

Overpompen brandbare vloeistoffen

Zijn er voorschriften/richtlijnen voor het overdrukken/overpompen van brandbare vloeistoffen ?

 

Antwoord

Hoewel het een korte vraag is, zijn hier wel wat dingen over te zeggen. Ten eerste zal de installatie die gebruikt wordt moeten voldoen aan de CE-markering. Daarvoor is een aantal richtlijnen in ieder geval van belang, die afhankelijk van de installatie mogelijk van toepassing zijn:

  • ATEX 114, apparaten bedoeld om te worden gebruikt in een explosieve omgeving (indien een brandbare stof aanwezig is)
  • PED, voor drukapparatuur (indien delen onder druk staan)
  • Machinerichtlijn, als bewegende delen aanwezig zijn, zoals een pomp
  • EMC en laagspanningsrichtlijn als elektrische delen aanwezig zijn

 

Naast de CE-markering bestaan ook eisen tijdens de gebruiksfase. In Nederland is altijd de Arbo wetgeving van kracht. Daar wordt ook veilig werken in explosieve omgevingen aangehaald, wat tevens in de ATEX 153 staat uitgewerkt. Er bestaan ook PGS richtlijnen voor het werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast kunnen voor voertuigen nog extra eisen bestaan.

 

Oftewel, er bestaan zeker eisen voor. Afhankelijk van de werkelijke situatie geeft bovenstaand overzicht weer waar aan voldaan moet worden. Hopelijk beantwoordt dit uw vraag. Als u nog verdere vragen heeft of assistentie zou willen, horen wij het graag.

 

Erik van der Hoeven MSc