/ Home / Actueel  

Installatieveranwoordelijke extern

Wij hebben een opgeleide Installatieverantwoordelijke in dienst, hij is tot op heden verantwoordelijk geweest voor al onze eigen installaties. Daarnaast huren wij van een externe organisatie een aantal transformatoren, welke staan opgesteld in laagspanningsruimten op onze bedrijfslocatie, en lopen hun hoogspanningskabels over ons terrein. In de afgelopen jaren had de externe organisatie de IV verantwoording, echter leggen zij nu zonder overleg de IV verantwoordelijkheid bij onze organisatie neer. OF zij willen het wel blijven doen, maar dan moeten wij hiervoor gaan betalen. Mijn vraag betreft welke organisatie heeft de Installatieverantwoordelijkheid? En daarbij, is het toegestaan dat deze verantwoordelijkheid zonder toestemming/contractuele vastlegging wordt verschoven naar onze organisatie?

 

Antwoord

De NEN 3140 (laagspanning, < 1000 Vac) en de NEN 3840 (hoogspanning, > 1000 Vac) stellen beide dat elke installatie (of deel daarvan) onder de verantwoordelijkheid moet staan van een aangewezen IV. Aangezien beide normen primair invulling geven aan de Arbo verplichtingen voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties is het dus de verantwoordelijkheid van de werkgever/gebruiker van de installaties om dit te regelen. Het feit dat de transformatoren en de hoogspanningsleidingen zich op jullie terrein bevinden benadrukt deze verantwoordelijkheid nog verder. Formeel is jullie organisatie dus eerstverantwoordelijke.

 

Het staat de werkgever/gebruiker vrij deze verantwoordelijkheid bij een derde partij onder te brengen zolang men dit goed schriftelijk vastlegt en zich er  van verzekerd dat deze partij dit correct doet. Doorgaans betekent dit dat deze partij zich moet conformeren aan de normen maar dit mag ook op een andere manier als aantoonbaar is dat dit minimaal even veilig is.

 

Of jullie leverancier deze verantwoordelijkheid zomaar terug mag leggen bij jullie is niet geregeld in de genoemde normen maar is meer een kwestie van hoe dit geregeld is in de contracten met jullie leverancier. Ik zie voor jullie dan ook 4 opties:

1) Jullie dwingen/overtuigen jullie leverancier IV te blijven op basis van de bestaande contracten

2) Jullie worden zelf IV. Let hierbij wel op het feit dat een IV/WV/VP/VOP voor laagspanning niet automatisch geschikt is als IV/WV/VP/VOP voor hoogspanning!

3) Jullie betalen extra zodat jullie leverancier IV blijft

4) Jullie zoeken een nieuwe leverancier die wel IV wil zijn. 

 

Ik hoop je hiermee geholpen te hebben.

 

Ing. Walter Kuiper