/ Home / Veilig werken en inspecties / Elektrische gevaren / Artikelen  

Overbelasting
problemen door overbelasting

Elektriciteit is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We gebruiken ook op steeds meer plaatsen elektriciteit. We gaan er gemakshalve van uit dat dit alles ook altijd veilig kan gebeuren. De praktijk is in de ongevallen statistieken echter anders. Elektriciteit kan ook gevaarlijk zijn en schade en ongelukken veroorzaken. Als we eenvoudig ons gezond verstand gebruiken kan het eigenlijk niet fout gaan. Maar dan moeten we ons wel realiseren wat wij en anderen aan het doen zijn met onze gemakkelijke elektriciteit.

In iedere standaard woning worden volgens de bouwvoorschriften minimaal 14 stopcontacten, dit zijn de wandcontactdozen, aangebracht. Hier kunnen we al onze kleine elektrische verbruikers aansluiten. Met als voorbeeld de schemerlamp, stofzuiger, radio, televisie. Deze wandcontactdozen voor huis-tuin-keuken-gebruik moeten volgens voorschrift geschikt zijn voor een stroom van 10 Ampère.

Wat bij de huidige netspanning van 230 Volt dan 2300 VoltAmpère(VA) aan vermogen mogelijk maakt. Tot ruwweg 2000 Watt/VA is er dus met de wandcontactdozen en stekers geen direct probleem te verwachten.

Een wasmachine (3200VA), vaatwasser (3200VA), magnétron(2800VA), wasdroger (3200VA) of grote frituurpan (2400VA) vormen daardoor wel een mogelijk overbelastingsgevaar.

In de gebruiksaanwijzing van deze apparaten staat dan ook nadrukkelijk vermeld dat de fabrikant alleen een ongestoorde werking garandeert als het apparaat op 16 Ampère voeding is aangesloten met veiligheidsaarding. Deze apparaten zijn ook voorzien van een 16 Ampère aansluitsnoer met een randaarde-steker. Een aparte eigen afzonderlijke groep voor ieder groot apparaat is dan ook een veiligheidsvoorschrift. Uiteraard zijn al deze machines aangesloten via de juiste wandcontactdoos met randaarde. Dit is voor u en andermans veiligheid de veiligheidsaarding als er sluiting optreed.

* Overbelasting van een wandcontactdoos kunt u voelen: de steker is warm als u hem er uit trekt.
* Overbelasting van een wandcontactdoos kunt u zien: de gaatjes zijn verkleurt, bruin tot zwart.
* Overbelasting van een wandcontactdoos kunt u ruiken: de scherpe schroeilucht van kunststof.
* Overbelasting van een wandcontactdoos kunt u waarnemen: knetterende vlammetjes.

Brandverzekeringen doen wel eens moeilijk als het om verkeerd aangesloten apparaten gaat die tot brandschade leiden. Er wordt gefluisterd dat de inboedel verzekering soms niet uitbetaald. De opstalverzekering met de hulp van een slimme advocaat soms gedeeltelijk. Herstellen van uitsluitend de woonfunctie van het gebouw heet het dan. Kleine lettertjes zijn er ook om gelezen te worden is de aanvullende fluistering.

Afwasmachines, 16 Ampère, met een te klein, 10 Ampère, schakelklokje uit de bouwsupermarkt, in de nacht met de goedkope stroom laten werken is blijkbaar ook vragen om problemen. De duurdere klokjes zijn wel geschikt voor 16 Ampère en leveren meestal geen problemen op.

Ook het tegelijk aansluiten op een dubbele wandcontactdoos van bijvoorbeeld een grilplaat (1500VA) met een frituurpan (2000VA) wil wel eens meer dan alleen warme versnaperingen opleveren. Gaat bij u thuis of op het werk regelmatig het licht uit en is de witte porseleinen stop, de smeltpatroon, dan roodheet dan is er gewoon sprake van overbelasting. Teveel apparaten tegelijk gebruiken die niet verdeeld zijn over meerdere groepen.

Met een heel eenvoudig hoofdrekensommetje kan u dit zelf ook narekenen. Vroeger dacht men dat er gemiddeld in een huis of gebouw slechts 200 VA op wandcontactdozen tegelijk zou kunnen worden aangesloten en gebruikt. Een gewoon leslokaal heeft normaal twee wandcontactdozen en gezamenlijk dus 400VA beschikbaar. Dat geld ook voor uw collega links en rechts van uw eigen lokaal die vaak samen met u één elektriciteitsgroep van 16 Ampère moeten delen.

Helaas vraagt één actief gebruikte computer met beeldscherm gemiddeld 300VA en twee actief gebruikte computers daarom 600VA en wat het met drie en meer wordt kan u narekenen. Dat beperkt de gelijktijdige elektrische lesactiviteiten van u en uw buren. Het gebrek aan wandcontactdozen wordt te vaak opgelost met goedkope verlengsnoeren en tafelwandcontactdozen. Het aantal computers wordt dan elektrisch beperkt door de wandcontactdoos van 10 Ampère en niet door het aantal zitplaatsen van leerlingen.

Nu weet u wat eventueel de oorzaak zou kunnen zijn als er weer eens in het donker getast moet worden.


Auteur: Leo van de Graaf