/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Onvoltooide machine

onvoltooide machines

De machinerichtlijn heeft net als alle andere CE-richtlijn een specifiek toepassingsgebied. Grofweg gaat het om aangestuurde bewegende delen, maar bijvoorbeeld hijs- hefgereedschappen vallen er ook onder. Een lastig punt blijft het onderscheid tussen een machine en een niet voltooide machine.

 

Een machine is een samenstel van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing. Dat het bijvoorbeeld nog moet worden gemonteerd, nog geen aandrijfsysteem heeft of nog benodigde beveiligingsmiddelen of veiligheidscomponenten mist, maakt niet uit. Als er nog een invoer en/of uitvoer bij geplaatst moet worden heeft ook geen invloed, als de machine zelf zijn functie kan vervullen blijft het een machine, ook binnen bijvoorbeeld een grotere productielijn.

 

Een niet voltooide machine is een samenstel dat bijna een machine vormt maar dat niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren (bijv. een aandrijfsysteem) en altijd is bedoeld om te worden ingebouwd in of te worden samengebouwd met een of meer andere machines of andere niet voltooide machine(s) of uitrusting, tot een machine volwaardige machine. Een niet voltooide machine valt dus ook onder de machinerichtlijn, het gaat om producten die zijn bestemd om machines te gaan vormen, er missen alleen nog enkele elementen om de bepaalde toepassing ervan te kunnen uitvoeren. Niet voltooide machines moeten daarom worden afgebouwd tot uiteindelijke machines die de bepaalde toepassing ervan kunnen uitvoeren.

 

Typische machinetoepassingen zijn bijvoorbeeld de verwerking, behandeling of verpakking van materialen of de verplaatsing van materialen, voorwerpen of personen. De machinerichtlijn is als zodanig niet van toepassing op afzonderlijke machinecomponenten zoals afdichtingen, kogellagers, schijven, elastische koppelingen, magneetkleppen, hydraulische cilinders, en transmissiekasten met flensverbinding, die geen bepaalde toepassing hebben en die bestemd zijn om deel uit te maken van een machine. Voltooide machines waarin dergelijke componenten zijn opgenomen, moeten voldoen aan de desbetreffende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. De machinefabrikant moet derhalve componenten met passende specificaties en kenmerken kiezen.

 

In welke van de twee definities het ook zit, het blijft onder de machinerichtlijn vallen en er zal dus een risicoanalyse uitgevoerd moeten worden met de essentiële eisen. Voor beide varianten moeten de grenzen van de (niet voltooide) machine goed worden bekeken. Bij een niet voltooide machine kan het zo zijn dat niet alle eisen kunnen worden opgepakt, omdat de samenbouwer dat pas kan beoordelen. Dit moet dan goed worden aangegeven (een lijst met eisen bij de inbouwverklaring) en er moet een montagehandleiding worden opgesteld. Bij een voltooide machine kunnen ook eisen worden gesteld aan de samenbouw, aansluiting, etc. Het blijft altijd belangrijk om goed aan te geven wat de fabrikant heeft gedaan en wat klant nog moet doen.

 

De hoeveelheid werk zal niet wezenlijk veranderen als het als een voltooide of niet voltooide machine wordt aangeduid. Als voorafgaand aan een verkoopovereenkomst de verdeling van werkzaamheden doorgesproken zou worden, komt u waarschijnlijk op dezelfde verantwoordelijkheden terecht die de machinerichtlijn stelt. Iedereen is uiteindelijk verantwoordelijk voor diens eigen werkzaamheden ook een fabrikant van een product, ongeacht of daar een verklaring van overeenstemming (II.1.A) of een inbouwverklaring (II.1.B) bij zit.

  

 

 

Erik van der Hoeven