/ Home / Actueel  

Batterijen richtlijn

Vraag: wij willen batterijen (laten) fabriceren, waar valt dit wettelijk gezien onder en wat moeten we dan doen?

Antwoord

De batterijen/accu richtlijn (2006/66/EG) is vrij duidelijk in de omschrijving:

Artikel 2: Toepassingsgebied

  1. Deze richtlijn is van toepassing op alle typen batterijen en accu's, ongeacht hun vorm, volume, gewicht, samenstelling of gebruik. Zij is van toepassing onverminderd de Richtlijnen 2000/53/EG (autowrakken) en 2002/96/EG (WEEE).
  2. Deze richtlijn is niet van toepassing op batterijen en accu's die worden gebruikt in:

a) apparatuur die wordt aangewend in samenhang met de bescherming van wezenlijke belangen in verband met de veiligheid van de lidstaten, wapens, munitie, en oorlogsmateriaal, met uitzondering van producten die niet voor specifieke militaire doeleinden zijn bestemd;
b) apparatuur bestemd om de ruimte ingestuurd te worden.


De richtlijn beschrijft verder voorschriften voor het op de markt brengen van batterijen en accu's; en met name een verbod om bepaalde batterijen en accu's met gevaarlijke stoffen op de markt te brengen. Daarnaast over de inzameling, verwerking, recycling en verwijdering van afgedankte batterijen en accu's. Als producent kun je dus ook verplicht zijn afgedankte batterijen/accu's weer terug te nemen.

Verbodsbepalingen: Er mag niet meer dan 0.0005 gewichts% kwik in zitten en 0.002 gewichts% cadmium (er zijn daarop een paar uitzonderingen). Daarna wordt een hoop info over inzameling en recycling gegeven, maar dat is niet heel interessant.

Nog wel interessant is de registratie:
"De lidstaten zorgen ervoor dat elke producent wordt geregistreerd. De registratie verloopt in elke lidstaat volgens dezelfde procedurele vereisten. Die procedurele vereisten worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 24, lid 2."

Tot slot moet alles gemarkeerd zijn met het standaard 'niet in de afvalbak' symbool (zie bijlage II). En eventuele zware metalen die erin verwerkt zijn moeten vermeld zijn (kwik, cadmium of lood).

 

Rick Elbersen