/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Machinerichtlijn / Artikelen  

Belangrijkste richtlijnen voor machinebouwers
machinerichtlijn

De meeste machinebouwers hebben te maken met een beperkt aantal richtlijnen. Vaak zijn voor één machine meerdere richtlijnen gelijktijdig van toepassing! De belangrijkste richtlijnen voor machinebouwers zijn hieronder gegeven.


Machinerichtlijn
De machinerichtlijn is van toepassing op machines met draaiende en/of bewegende delen. Maar ook is de machinerichtlijn van toepassing als het een hijs- of hefgereedschap is of dat een dergelijke toepassing in het product is verwerkt.
Lees meer >>


Laagspanningsrichtlijn
Deze richtlijn is van toepassing indien een nominale wisselspanning tot 1000V of een nominale gelijkspanning tot1500V.
Lees meer >>


Drukvaten van eenvoudige vorm.
Deze richtlijn is van toepassing op gelaste stalen drukvaten met een inwendige overdruk van meer dan 0,5 bar, waarbij de vermenigvuldiging van druk met inhoud hoger uitkomt dan 50. Het vat moet bestemd zijn om lucht of stikstof te bevatten.
Lees meer >>


EMC Richtlijn
De richtlijn heeft betrekking op alle apparaten, systemen en installaties die elektrische- of elektronische componenten bevatten.
Lees meer >>Auteur: Ing. W. Verwoerd