/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Werken met voedingsmiddelen

Iedereen die werkzaam is met (onverpakte) voedingsmiddelen moet weten hoe hij veilig omgaat met producten en materialen. De voedselveiligheid moet immers altijd gegarandeerd zijn. Goede procedures en de juiste naleving daarvan staan hierin centraal.


Warenwet
Bedrijven die levensmiddelen produceren, bereiden of verkopen, moeten zich houden aan de Warenwet, die algemene regels geeft over onder meer volksgezondheid, veiligheid van producten en goede voorlichting. De Warenwet vormt de basis voor een groot aantal Warenwetbesluiten, die elk concrete invulling geven aan een specifiek onderdeel van de Warenwet. Voor het werken met voedingsmiddelen is vooral het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen van belang, aangezien hieruit de HACCP voortvloeit.


HACCP
HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een preventief voedselveiligheidssysteem dat verplicht is voor elk bedrijf dat zich bezighoudt met de productie, verwerking of distributie van levensmiddelen en/of diervoeders, van fabrieken tot sportkantines. Het is niet van toepassing op bedrijven die alleen voorverpakte voedingsmiddelen verkopen. In het kader van de HACCP moet een bedrijf de potentiële risico’s in kaart brengen en vervolgens alles in het werk stellen om deze risico’s te minimaliseren. Aan HACCP wordt ook invulling gegeven met FDA (Food and Drug Administration), een Amerikaanse instantie die de kwaliteit van voedsel controleert.


Hygiënecodes
Hygiënecodes zijn afspraken en procedures die binnen een branche zijn opgesteld om de hygiëne te bevorderen en te borgen. Wanneer een hygiënecode aan de eisen voldoet, mag deze de standaardmethode HACCP vervangen. Vaak zetten industriële bedrijven (fabrieken) hun eigen HACCP-systeem op en maken kleinere ondernemingen gebruik van hygiënecodes.


Praktische tips
U kunt de voedselveiligheid alleen garanderen, als u inzicht hebt in de risico’s en alle medewerkers hierover geïnstrueerd zijn en de procedures naleven. Hiervoor moet u een HACCP-plan opstellen. U kunt zelf bepalen of u hiervoor een eigen HACCP-systeem inricht (op het tabblad Tools vindt u een handig stappenplan) of dat u gebruikmaakt van de hygiënecode van uw branche. Controleer in het laatste geval wel of de hygiënecode goedgekeurd is door het ministerie van VWS en of de hygiënecode de eigen bedrijfsprocessen geheel dekt. Op basis van het HACCP-plan kunt u vervolgens de juiste procedures opstellen, de juiste voorzieningen treffen en uw medewerkers instrueren.

Het is belangrijk dat u te allen tijde kunt aantonen dat u de HACCP-regels naleeft en dat uw procedures actueel zijn. Daarnaast geldt een bewaarplicht voor alle documenten en verslagen rondom het HACCP-systeem.