/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Werken met (rol)steigers

Het voornaamste risico’s van het werken met (rol)steigers is valgevaar. Hiervan is sprake als iemand 2,5 meter of meer kan vallen. Als werkgever moet u valgevaar zoveel mogelijk voorkomen.Arbowet
De Arbowet eist dat de werkgever alle medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren voorlichting en onderricht geeft. Hieronder valt ook het werken met steigers. De werkgever die zijn personeel op een steiger laat werken is er dus voor verantwoordelijk dat werkzaamheden op een veilige, goedgekeurde én een voor de werkzaamheden geschikte steiger worden uitgevoerd. Zo mag een steiger alleen worden opgebouwd en afgebroken door een deskundige steigerbouwer en mag iemand pas een steiger betreden na goedkeuring van de steigercoördinator.Arbobesluit
Als werkgever moet u alles aan doen om valgevaar te voorkomen. Deze bepalingen komen voort uit de richtlijn ‘Werken op hoogte’. In artikel 3.16 van het Arbobesluit staat wat u precies moet doen. In artikel 7.34 en 7.23b staan specifieke voorschriften voor het opbouwen en gebruiken van steigers.Specifieke wetgeving
Verder geldt specifieke wetgeving voor bepaalde typen steiger. Zo moeten rolsteigers voldoen aan de EN 1004 en geldt de EN 12811 voor gevelsteigers.Praktische tips
Als gewerkt wordt met steigers, dan is het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) een vereiste. Op deze manier krijgt u inzicht in de risico’s en kunt u de juiste maatregelen treffen. Denk hierbij aan het opstellen van procedures, zorgen voor de juiste instructie en het beschikbaar stellen van de juiste beschermingsmiddelen. Zorg ervoor dat deze procedures goed worden opgevolgd en dat medewerkers en derden zich goed bewust zijn van de risico’s.

Daarnaast kunt u voor iedere situatie een Taak Risico Analyse (TRA) uitvoeren. Een TRA is gedetailleerder dan de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en gaat in op de specifieke situatie en omstandigheden van een taak. Hierdoor kunt u het geschikte type steiger en de juiste configuratie van de steiger bepalen.

Een steiger mag alleen opgebouwd en afgebroken worden door een deskundig steigerbouwer. Zorg daarom voor een goede training van uw medewerkers of controleer de certificaten als u steigerbouwers inhuurt. Een certificaat staat niet altijd gelijk aan deskundigheid, wees daarom kritisch.