/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle ruimten / Risicovolle ruimten  

Liften en schachten

Liften en schachten

Het werken in liftkamers en -schachten is risicovol en mag dan ook alleen door bevoegde personen worden gedaan. De belangrijkste risico’s zijn valgevaar en gevaar door open en draaiende machinedelen. Een lift heeft veelal een beperkte toegankelijkheid, waardoor deze vaak onder 'besloten ruimtes' valt. Dit brengt dan aanvullende wetgeving met zich mee.Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Bij het werken in liftkamers en -schachten betekent dit onder meer dat u moet zorgen voor de juiste vergunningen, beschermingsmiddelen en instructie. Als de liftkamer of schacht wordt gezien als een besloten ruimte, dan gelden hiervoor de eisen die gesteld worden aan het werken in een besloten ruimte. In dat geval moet bijvoorbeeld gewerkt worden met een mangatwacht.

De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebouw. Dit geldt ook als hij werkzaamheden in een liftschacht (laat) uitvoeren, bijvoorbeeld door schoonmakers of schilders. Om geschillen te voorkomen moet u kunnen aantonen dat deze uitvoerders aantoonbaar zijn getraind om veilig hun werk te doen. Dit kan bijvoorbeeld door de uitvoerders een erkende training te laten volgen, dit is echter niet verplicht.NEN 1010
Deze norm stelt onder andere eisen aan noodverlichting en de elektrische installatie in onder meer liftkamers.NEN 3140
Voor het oplossen van storingen, voor onderhoud en het in goede staat houden van de lift is een deskundige nodig. De NEN 3140 stelt eisen aan deze werkzaamheden.Praktische tips
Bij het werken in liftkamers en -schachten is het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie een vereiste. Op deze manier krijgt u inzicht in de precieze werkzaamheden en risico’s en kunt u de juiste maatregelen treffen. Daarbij wordt duidelijk of de werkzaamheden worden gezien als werken in besloten ruimtes, zodat u hiervoor aanvullende maatregelen kunt treffen.

Denk hierbij aan het opstellen van procedures, het treffen van een goede toegangsregeling en het werken met een mangatwacht (in geval van besloten ruimtes). Zorg verder voor de juiste instructie en stel de juiste beschermingsmiddelen ter beschikking.