/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle ruimten / Risicovolle ruimten  

Ruimtes met explosiegevaar

ATEX 114 en 153

Alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, moeten voldoen aan de ATEX richtlijnen. De richtlijnen omvatten zowel gasexplosiegevaar als stofexplosiegevaar.Arbowet
De Arbowet stelt dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent dat u het werken in ruimtes met explosiegevaar zoveel mogelijk moet voorkomen en als het maar even mogelijk is minder gevaarlijke stoffen gebruiken. Is dat niet mogelijk, zorg dan voor de juiste voorzieningen, beschermingsmiddelen, instructies en procedures.ATEX 114
De ATEX 114 is een explosierichtlijn die eisen stelt aan apparaten die gebruikt worden in explosieve omgevingen. Het doel van deze wetgeving is te voorkomen dat dergelijke apparaten een ontsteking en daarmee een explosie veroorzaken. Als gevolg van deze wet moet u onder meer apparatuur met de juiste categorie inkopen die geschikt is voor explosieve omgevingen.ATEX 153
De ATEX 153 is de explosierichtlijn die eisen stelt aan werken in explosieve omgevingen. Deze richtlijn is van toepassing op werkplekken waar personen werken in een potentieel explosieve omgeving. In Nederland is de ATEX 153 opgenomen in de arbo-wetgeving.Praktische tips
Voor u actie kunt ondernemen, moet u eerst weten of de ATEX richtlijnen op uw organisatie van toepassing zijn. Bepaal hiervoor of er in uw organisatie brandbare stoffen aanwezig zijn en in welke hoeveelheid. Daarnaast speelt de minimale ontstekingstemperatuur van de stoffen een belangrijke rol.

Als u constateert dat in uw organisatie de ATEX van toepassing is, dan is de eerste stap het opstellen van een Explosie Veiligheids Document (EVD). De belangrijkste elementen die hierin aan de orde komen, zijn het maken van een zone-indeling en het opstellen van beheersmaatregelen. Vervolgens is het zaak de medewerkers te instrueren en hiernaar te handelen.

Om te bepalen of de ATEX richtlijnen van toepassing zijn en om deze goed toe te passen, is specialistische kennis vereist. Als u deze kennis niet in huis heeft, is het raadzaam hiervoor een specialist te raadplegen.