/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle ruimten / Risicovolle ruimten  

Serverruimten

Serverruimten

Het grootste gevaar van een serverruimte is overhitting. Oververhitting kan allereerst zorgen voor storing, slijtage of uitval van de apparatuur. Daarnaast kan oververhitting leiden tot brand. Koeling en ventilatie zijn daarom belangrijk, evenals een goede brandpreventie.Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Servers produceren een hoop warmte, waardoor koeling en ventilatie onmisbaar zijn voor een goed werkklimaat. Daarnaast moet u zorgen voor de juiste procedures, instructies en beschermingsmiddelen zodat de medewerkers zo veilig mogelijk kunnen werken aan of nabij serverruimtes.Bouwbesluit 2012
Het Bouwbesluit 2012 (paragraaf 6.5) stelt dat een organisatie moet voorkomen dat er slachtoffers vallen (gewonden en doden) en dat wordt voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel. Voor serverruimtes betekent dat onder meer dat u maatregelen moet treffen om oververhitting te voorkomen, zoals koeling en brandblussers die geschikt zijn voor elektriciteitsbranden.NEN 3140 en EN 50110
Deze normen gaan in op de inspectie van elektrische installaties (waaronder serverruimtes) en het aanwijsbeleid. Zo wordt beschreven aan welke eisen inspecties moeten voldoen en hoe de hiërarchische structuur eruit moet zien die u moet hanteren voor personen die werken aan of in de omgeving van elektrische installaties (aanwijsbeleid).Praktische tips
Als u nog geen Risico-Inventarisatie & Evaluatie van uw serverruimte hebt uitgevoerd, dan raden we aan hiermee te starten. U kijkt hierbij onder meer of de installaties geplaatst en gebruikt zijn op de beoogde manier, of de ruimte goed is ingericht en wat de potentiële risico’s zijn. Op basis hiervan bepaalt u welke maatregelen nodig zijn om de serverruimte veilig te kunnen gebruiken, inspecteren en onderhouden.

We raden aan een aanwijsbeleid op te stellen, waarin u de toegang, verantwoordelijkheden en bedrijfsprocessen vastlegt. Vervolgens kunt u een procedure opstellen waarin u onder meer toegang, gebruik, onderhoud en inspecties vastlegt. Tenslotte stelt u de juiste gereedschappen en beschermingsmiddelen ter beschikking en zorgt u voor instructie.

Philip Warneke