/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle ruimten / Risicovolle ruimten  

Medische ruimten

Medisch gebruikte ruimten

Patiënten zijn vaak kwetsbaarder dan gezonde mensen. Daarom worden er extra eisen gesteld aan elektrische installaties die in medische ruimtes worden gebruikt. Medische ruimtes omvatten alle ruimtes waar medische behandelingen worden uitgevoerd. Van spreekkamers en massageruimtes tot de operatieruimte en de intensive care.NEN 1010
Deel 7 van de NEN 1010 geeft bepalingen voor het gebruik van elektrische installaties in medisch gebruikte ruimtes. Zo worden medische ruimtes onderverdeeld in 4 klassen, afhankelijk van de behandelingen die worden uitgevoerd. Hoe hoger de klasse, hoe meer veiligheidsmaatregelen u moet nemen. De norm vervangt de NEN 3134.Praktische tips
Het is allereerst zaak om te bepalen of sprake is van een medische ruimte en zo ja, welke behandelingen precies worden uitgevoerd. NEN 1010 kent hiervoor een classificatie van operatiekamer tot behandelkamer van de fysio.

Per klasse geeft de norm de eisen waaraan die ruimte moet voldoen.