/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle ruimten / Risicovolle ruimten  

Acculaadstation

Acculaadstations

Acculaadstations worden gebruikt voor het opladen van elektrisch aangedreven materieel zoals heftrucks, stapelaars en palletwagens. Het gebruik van deze laadstations is echter niet altijd zonder gevaren. De belangrijkste risico’s zijn het ontstaan van knalgas, oververhitting, kortsluiting, explosies en brand. Daarnaast kunnen risico’s ontstaan door een verkeerde opstelling van het laadstation, bijvoorbeeld naast een deur of in de nabijheid van gevaarlijke stoffen. En, kijk ook naar het plafond want het komt voor dat dit een soort 'bak' is waar het gas zich mooi kan ophopen zonder ventilatie...Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent onder meer dat de werkgever moet zorgen voor de juiste procedures, instructies, voorzieningen en beschermingsmiddelen zodat de medewerkers zo veilig mogelijk kunnen werken. Heeft u een acculaadruimte dan zult u daar dus ook kritisch naar moeten kijken.ATEX 153
De ATEX 153 is de explosierichtlijn die eisen stelt aan werken in explosieve omgevingen. Deze richtlijn is van toepassing op werkplekken waar personen werken in een potentieel explosieve omgeving. De ATEX 153 eist onder meer dat u een Explosie VeiligheidsDocument (EVD) moet opstellen. In Nederland is de ATEX 153 opgenomen in de arbo-wetgeving.NEN 3140
De NEN 3140 stelt eisen aan de toegang tot elektrische apparaten, waaronder acculaadstations. Zo moet u een aanwijsbeleid opstellen voor personen die werken aan of in de omgeving van acculaadstations.Praktijkrichtlijn NPR 3299
Deze richtlijn bundelt de regels en normen uit onder andere de NEN 1010 en de NEN 3140 en geeft aan hoe in de praktijk met verschillende regelgevingen en normen kan worden omgegaan. De NPR 3299 en de ATEX wetgeving zijn een leidraad voor het inrichten van laadstations. De NPR 3299 is echter niet verplicht, u mag zelf bepalen hoe u aan de geldende wetgeving voldoet.Praktische tips
Als u nog geen risicoanalyse van uw acculaadstation hebt uitgevoerd, dan raden we aan dit nu te gaan doen. U kijkt hierbij onder meer of de installatie geplaatst en gebruikt wordt op de beoogde manier en wat de potentiële risico’s zijn. Als hieruit onaanvaardbare risico’s naar voren komen, is het zaak hiervoor actie te ondernemen.

We raden aan een aanwijsbeleid op te stellen, waarin u de verantwoordelijkheden en bedrijfsprocessen vastlegt. Vervolgens kunt u voor ieder acculaadstation een procedure opstellen waarin u onder meer gebruik, onderhoud en inspecties vastlegt. Tenslotte stelt u de juiste gereedschappen en beschermingsmiddelen ter beschikking en zorgt u voor een instructie van uw medewerkers.