/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie kan een brand in een vroeg stadium signaleren en lokaliseren waardoor snel kan worden ingegrepen. De brandmeldinstallatie omvat alle apparatuur, leidingen en andere onderdelen die samen zorgen dat een brand wordt ontdekt, gemeld en eventueel geblust.Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent onder meer dat u er alles aan moet doen om te voorkomen dat brand ontstaat, dat slachtoffers vallen en dat de brand zich uitbreidt naar naastgelegen percelen. Een van de middelen die u hiervoor kunt inzetten is een brandmeldinstallatie.Bouwbesluit 2012
In het Bouwbesluit (Artikel 6.20) staat aan in welke situaties een brandmeldinstallatie vereist is en wat voor type dat moet zijn. Meestal gaat het om situaties waarbij het niet mogelijk is om een brand snel te ontdekken en daarna door middel van roepen de aanwezigen in een gebouw te alarmeren. Denk daarbij aan grote en onoverzichtelijke gebouwen. In bijlage I van het Bouwbesluit staat beschreven in welke situaties een brandmeldinstallatie voorzien moet zijn van een geldig inspectiecertificaat. Over het algemeen in het inspectiecertificaat 3 jaar geldig.

Het Bouwbesluit bevat overigens een gelijkwaardigheidsbepaling (artikel 1.3). Dat betekent dat u in plaats van een brandmeldinstallatie ook een andere oplossing mag kiezen, zolang daarmee een gelijkwaardige mate van brandveiligheid wordt gerealiseerd. Dit vereist wel een goede onderbouwing.NEN 2535
Deze NEN 2535 beschrijft de eisen waaraan de verschillende typen brandmeldinstallaties moeten voldoen en stelt onder meer eisen aan het maximaal toelaatbare aantal onechte en ongewenste meldingen.NEN 2654-1
In deze norm worden de eisen voor het onderhoud en beheer van autonome brandmeldinstallaties beschreven. Dit zijn brandmeldinstallaties waarbij de apparatuur en bekabeling niet wordt geïntegreerd met andere installaties.NEN-EN 54
Dit is een serie van 20 normen die van toepassing is op brandmeldsystemen in en om gebouwen.Praktische tips
Het is allereerst zaak om te bepalen of een brandmeldinstallatie verplicht dan wel gewenst is. Hierdoor kunt u het beste een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) uitvoeren. Op basis hiervan bepaalt u welke brandbeveiligingsmiddelen vereist zijn en welke maatregelen u moet treffen. Denk hierbij aan het opstellen van procedures, het maken van een BHV-plan en het zorgen voor instructie.

Als een brandmeldinstallatie vereist is, dan moet u ervoor zorgen dat het doel van de installatie en de uitgangspunten die gelden voor de brandbeveiliging, worden gedocumenteerd. Dit kan in een uitgangspuntendocument (UPD) of een Programma van Eisen (PvE) volgens NEN 2535 en NEN 2575, maar mag ook op een andere manier. Zolang u maar kunt aantonen dat u aan de voorschriften voldoet. De documentatie is vaak uitgangspunt voor de inspectie.

Zorg tenslotte dat het inspectiecertificaat geldig blijft en laat uw installatie tijdig inspecteren.