/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Sprinklersysteem

Een sprinklerinstallatie is een vast aangebrachte brandblusinstallatie die beginnende branden detecteert, signaleert en begint met blussen tot de brandweer arriveert. Het zijn in feite sproeiknoppen aan het plafond die water sproeien als de temperatuur in de ruimte boven een bepaalde grens komt.Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent onder meer dat u er alles aan moet doen om te voorkomen dat brand ontstaat, dat slachtoffers vallen en dat de brand zich uitbreidt naar naastgelegen percelen. Een van de middelen die u hiervoor kunt inzetten is een sprinklersysteem. Sommige verzekeraars eisen een sprinklerinstallatie, maar op zich is er geen wetgeving die sprinklers verplicht stelt.NEN-EN 12856 en NEN 1073
In deze normen is vastgelegd hoe een sprinklerinstallatie moet worden aangelegd. De twee normen samen vervangen de van oudsher bekende VAS (Voorschriften Automatische Sprinklerinstallaties). Na de aanleg van de installatie moet de installatie worden geïnspecteerd.Bouwbesluit 2012
Het Bouwbesluit 2012 (paragraaf 6.5) stelt dat een organisatie moet voorkomen dat er slachtoffers vallen (gewonden en doden) en dat wordt voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel.