/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Werken met een verreiker

Het werken met een verreiker brengt de nodige risico’s met zich mee, zeker op moeilijk bereikbare plaatsen en grote hoogten. Denk hierbij aan het kantelen of bezwijken van de machine, valgevaar, klemmen of pletten, het vallen van voorwerpen en het raken van obstakels.Arbowet
De Arbowet stelt dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent onder meer dat u moet zorgen voor de juiste voorzieningen, beschermingsmiddelen en dat de medewerkers aantoonbaar geïnstrueerd zijn. U kunt deze opleiding uitbesteden, maar een goede eigen opleiding voldoet in veel gevallen ook.Wegenverkeerswet en Voertuigenreglement
Als u met de verreiker de openbare weg betreedt, dan moet u de regels van de Wegenverkeerswet en het Voertuigreglement naleven. Een rijbewijs is echter niet verplicht.Gebruik als hijskraan of hoogwerker
Met enkele eenvoudige ingrepen is de verreiker om te bouwen tot een hijskraan of hoogwerker. In dat geval gelden voor de machine dezelfde normen en regels als voor hijskranen of hoogwerkers.


Praktische tips
Deskundigheid is bij het werken met een verreiker van groot belang. Zorg daarom dat de werknemers die met een verreiker werken goed geïnstrueerd zijn en weten hoe ze veilig met de machine kunnen werken. Om inzicht te hebben in de situatie en de mogelijke risico’s, kunt u het beste per taak een Taak Risico Analyse (TRA) uitvoeren. Een TRA is gedetailleerder dan de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en gaat in op de specifieke situatie en omstandigheden. Op deze manier krijgt u inzicht in de precieze werkzaamheden en risico’s en kunt u de juiste maatregelen treffen.

Denk hierbij aan het opstellen van procedures, het zorgen voor de vereiste voorzieningen en opleidingen.