/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Werken met een gaspak

Een gaspak beschermt medewerkers tegen chemische, nucleaire en biologische stoffen. Omdat de medewerker in een gaspak geheel is afgesloten van de buitenlucht, ademt hij door een ademluchttoestel. Het dragen van een gaspak brengt de nodige risico’s met zich mee, nog los van de risicovolle omgeving zelf. Denk bijvoorbeeld aan oververhitting, beperkt zicht, beperkte communicatiemogelijkheden en beperkte mobiliteit.Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. De werkgever moet ervoor zorgen dat de omgevingslucht waarin zijn personeel werkt, voldoende zuurstof bevat en dat de gezondheid van het personeel niet in gevaar komt door schadelijke stoffen. De werkgever moet in eerste instantie zorgen voor een collectieve en structurele oplossing. Mocht dit niet (geheel) mogelijk zijn, dan biedt een gaspak een oplossing. Daarnaast moet u zorgen voor de juiste procedures en instructies zodat medewerkers weten hoe en wanneer ze een gaspak moeten gebruiken.NEN-EN 943-1
Deze norm biedt richtlijnen voor geventileerde en niet-geventileerde gasdichte (type 1) en niet-gasdichte (type 2) beschermende kleding. Hieronder vallen ook gaspakken. In de norm wordt beschreven aan welke eisen gaspakken moeten voldoen bij fabricage, onderhoud en gebruik.Praktische tips
Het is allereerst belangrijk inzicht te hebben in de risico’s door middel van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE). Hieruit komen de risico’s naar voren en kunt u bepalen welk type gaspak vereist is.

De keuze hangt onder meer af van de luchtkwaliteit en andere omgevingsfactoren. Om het juiste gaspak te kunnen kiezen en deze op de juiste manier in te zetten, is specialistische kennis vereist. Als u deze niet in huis heeft, kunt u hiervoor het beste een deskundige raadplegen.

Bij incidentele situaties of als de omstandigheden telkens verschillen, kunt u een Taak Risico Analyse (TRA) uitvoeren. Een TRA is gedetailleerder dan de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en gaat in op de specifieke situatie en omstandigheden van een taak.