/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Werken met blusmiddelen

Brand zit in een klein hoekje. Het grootste deel van branden in gebouwen wordt geblust met blusmiddelen. Hiervoor is het belangrijk dat u beschikt over de juiste blusmiddelen die zich op de juiste plaats bevinden en dat uw medewerkers weten hoe en wanneer ze een blusmiddel gebruiken. Ook veel verzekeraars stellen eisen aan uw blusmiddelen.Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent onder meer dat u er alles aan moet doen om te voorkomen dat brand ontstaat, dat slachtoffers vallen en dat de brand zich uitbreidt naar naastgelegen percelen. Een van de middelen die u hiervoor kunt inzetten zijn blusmiddelen. Welke blusmiddelen u precies nodig heeft, hangt af van de situatie. Daarnaast moet u zorgen voor de juiste procedures en instructies zodat medewerkers weten hoe en wanneer ze blusmiddelen inzetten.Onderhoud van draagbare blustoestellen (NEN 2559)
Deze norm behandelt voornamelijk het onderhoud van draagbare blustoestellen, zoals kleine poederblussers, schuimblussers en CO2 blussers. In de norm wordt beschreven hoe en hoe vaak de toestellen moeten worden geïnspecteerd en door wie. Zo moet u als gebruiker controleren of het blustoestel vrij toegankelijk is, op de juiste plak hangt en of er een leesbare handleiding bij zit. Bepaalde blusmiddelen, zoals brandblussers en brandhaspels, moet u periodiek door een erkende onderhoudsmonteur laten controleren. Blusmiddelen hebben een beperkte houdbaarheid en zullen dus na bepaalde tijd moeten worden vervangen. Daarnaast moeten ze worden onderhouden volgens de specificaties van de leverancier.Specifieke wetgeving
Voor blusmiddelen die aërosollen of inerte gassen de ruimte inspuiten, gelden aanvullende eisen, omdat dit aanvullende eisen voor personen met zich meebrengt.Praktische tips
Om de juiste blusmiddelen te kunnen kiezen, moet u een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) uitvoeren. Hieruit komen de risico’s naar voren en kunt u bepalen welke blusmiddelen vereist zijn.
De keuze hangt onder meer af of het gaat om de bestrijding van vaste stofbranden, vloeistofbranden, gasbranden, metaalbranden of elektriciteitsbranden.