/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Werken met afhankelijke adembescherming

Bij afhankelijke adembescherming wordt de verontreiniging uit de lucht gefilterd. Dit heet afhankelijk, omdat de werknemer voor de lucht die hij inademt afhankelijk is van de omgevingslucht. Dit in tegenstelling tot onafhankelijke adembescherming, waarbij schone lucht wordt toegevoegd. Afhankelijke adembescherming zijn bijvoorbeeld stofmaskers, filtermaskers en filterbussen.Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent onder meer dat medewerkers lucht moeten kunnen inademen die vrij is van gevaarlijke stoffen. Indien mogelijk moet u zorgen voor collectieve, structurele maatregelen. Als dit niet (geheel) mogelijk is, moet u zorgen voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals afhankelijke adembescherming. Welke middelen u precies nodig heeft, hangt af van de situatie. Daarnaast moet u zorgen voor de juiste procedures en instructies, zodat medewerkers weten hoe en wanneer ze afhankelijke adembescherming inzetten.Richtlijn adembeschermingsmiddelen en NEN-EN 529
Persoonlijke beschermingsmiddelen hebben een beperkte houdbaarheid en zullen dus na bepaalde tijd moeten worden vervangen. Daarnaast moeten ze worden onderhouden volgens de specificaties van de leverancier.
Alle niet-onderhoudsvrije adembeschermingsmiddelen moeten worden onderhouden volgens de richtlijnen van de fabrikant. Als hierover in de gebruiksaanwijzing geen of onvoldoende aanwijzingen staan, dan kunt u terugvallen op de NEN-EN 529. Deze norm is echter niet verplicht.Praktische tips
Om de juiste adembescherming te kunnen kiezen, moet u een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) uitvoeren. Hieruit komen onder meer de luchtkwaliteit en de risicostoffen naar voren. Op basis hiervan kunt u bepalen welke adembescherming vereist is. Dit hangt onder meer af van de aard van de vervuiling, de gezondheidsrisico’s, de locatie en de duur van de werkzaamheden. Om de juiste adembeschermingsmiddelen te kunnen bepalen, is specialistische kennis vereist. Als u deze niet in huis heeft, kunt u hiervoor het beste een deskundige raadplegen.

Bij incidentele situaties of als de omstandigheden telkens verschillen, kunt u een Taak Risico Analyse (TRA) uitvoeren. Een TRA is gedetailleerder dan de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en gaat in op de specifieke situatie en omstandigheden van een taak.