/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Werken in geïnertiseerde ruimten

Een geïnertiseerde ruimte is een ruimte waaraan een inerte stof is toegevoegd om zo een onbrandbare atmosfeer te krijgen en brand te voorkomen. Inerte stoffen zijn bijvoorbeeld stikstof, kooldioxide en edelgassen. Een ruimte wordt vaak inert gemaakt als het gevaar van een warmtebron niet voorkomen kan worden. Inertiseren brengt de nodige risico’s met zich mee, doordat het zuurstofniveau daalt. Daarnaast is stikstof kleur-, geur- en smaakloos waardoor aanwezige personen het gas niet opmerken tot het te laat is.Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent onder meer dat de werkgever het ontstaan van explosieve omgevingen zoveel mogelijk moet voorkomen, bijvoorbeeld door het inertiseren van de ruimte. Een gevolg van inertiseren is echter dat het zuurstofniveau lager ligt, waardoor adembescherming nodig is. Daarnaast moet u zorgen voor de juiste procedures, instructies en voorzieningen zodat medewerkers de risico’s kennen van geïnertiseerde ruimtes en niet ongemerkt een dergelijke ruimte kunnen betreden.ATEX 153
Als werkgever moet u het ontstaan van een explosief mengsel proberen te voorkomen, bijvoorbeeld door het toevoegen van inerte stoffen.SOLAS
SOLAS staat voor het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Safety Of Life At Sea). Het is het belangrijkste internationale verdrag voor de veiligheid op zee. SOLAS valt sinds 1954 onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). SOLAS stelt onder meer eisen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee, waarbij het gebruik van inert gas in bepaalde gevallen verplicht is.IMO 860
Internationale Maritieme Organisatie publiceert de technische standaarden IMO-860 die de vereisten van inert gas systemen op zee beschrijven.


Om de veiligheid van medewerkers bij het werken in geïnertiseerde ruimtes te waarborgen, is een goede Risico-Inventarisatie & Evaluatie onmisbaar. Uit deze analyse komt naar voren wat de belangrijkste risico’s zijn en welke maatregelen u moet treffen. Denk hierbij aan de juiste adembescherming, procedures, instructies en voorzieningen zodat mensen niet ongemerkt een geïnertiseerde ruimte kunnen betreden.Praktische tips
Om de veiligheid van medewerkers bij het werken in geïnertiseerde ruimtes te waarborgen, is een goede Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) onmisbaar. Uit deze analyse komt naar voren wat de belangrijkste risico’s zijn en welke maatregelen u moet treffen.

Denk hierbij aan de juiste adembescherming, procedures, instructies en voorzieningen zodat mensen niet ongemerkt een geïnertiseerde ruimte kunnen betreden. Als sprake is van werken op zee, dan gelden aanvullende eisen.