/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Werken met ferrule fittingen

De twin ferrule fitting wordt gebruikt in het kleine leidingwerk (tubing) om leidingdelen met elkaar te verbinden middels een knelkoppeling. Het komt nogal eens voor dat verschillende merken twin ferrule fittingen niet met elkaar overeenkomen. Wanneer hiermee dan toch een koppeling wordt gemaakt, levert dit een niet goed sluitende verbinding op met alle gevolgen van dien. Om dergelijke problemen te voorkomen, is een niet-leverancier specifieke cursus ontwikkeld voor het werken met twin ferrule fittingen.Arbowet
De Arbowet eist onder meer dat werknemers over de vereiste vakkennis moeten beschikken. Omdat het werken met ferrule fittingen de nodigde risico’s met zich meebrengt, moet de werkgever zorgen voor de benodigde instructie, voorzieningen en beschermingsmiddelen.VCA
VCA staan voor VGM Checklist Aannemers. VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu. De VCA is ontwikkeld binnen de (petro-)chemie, maar wordt inmiddels ook ver daar buiten toegepast. De VCA is geen norm en is wettelijk niet verplicht, in veel branches is de VCA echter wel een vereiste.

Het VCA heeft een lijst opgesteld van risicovolle werkzaamheden, waaronder het werken met ferrule fittingen. Een bedrijf dat VCA-gecertificeerd is, moet ervoor zorgen dat medewerkers die werken met ferrule fittingen in het bezit zijn van een erkend vakbekwaamheidcertificaat. Een werkgever of opdrachtgever kan dit controleren in het Centraal diploma register.Praktische tips
Als uw medewerkers werken met ferrule fittingen én als u of uw opdrachtgever VCA-gecertificeerd is, dan moet u ervoor zorgen dat de betreffende medewerkers in het bezit zijn van een erkend vakbekwaamheidcertificaat dat voldoet aan de eisen zoals beschreven in de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Voor bedrijven die niet VCA-gecertificeerd zijn, is een SSVV-cursus niet verplicht. Echter, ook dan moet u zorgen voor de juiste instructie aan uw medewerkers.